اخبار اصلی - آرشیو

پویش زمین پاک

پویش زمین پاک با حضور رابطین سلامت محله گالری

برگزاری پویش زمین پاک به مناسبت هفته سلامت با مشارکت رابطین سلامت محله ، جمع آوری زباله های اطراف جاده خمین و پارک جنگلی با مشارکت پرسنل مرکز بهداشت شهرستان اراک و رابطین سلامت محله

ادامه مطلب
پارک بدون دخانیات

مشارکت کمپین جمع آوری فیلتر سیگار با هدف آگاه سازی و ایجاد حساسیت به مناسبت هفته سلامت گالری

مشارکت کمپین جمع آوری فیلتر سیگار با هدف آگاه سازی و ایجاد حساسیت نسبت به حفاظت از محیط زیست و مضرات مصرف دخانیات به مناسبت هفته سلامت با همکاری مرکز بهداشت شهرستان اراک و شهرداری در پارک شهدای گمنام

ادامه مطلب