اخبار اصلی - آرشیو

برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی جهت واکسناسیون کرونا

برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی جهت واکسناسیون کرونا گالری

برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی جهت تجهیز محل های انجام واکسناسیون کرونا با حضور دکتر جمالیان رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک در سالن کنفراس مرکز بهداشت شهرستان اراک

ادامه مطلب