اخبار اصلی - آرشیو

رزمایش سلامت عاشورائیان

رزمایش سلامت عاشورائیان

رزمایش سلامت عاشورائیان باحضور کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان اراک وکارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه با حضور مدیر گروه بهداشت محیط وحرفه ای مرکز بهداشت استان و کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت در خصوص نظارت بر محلهای عزاداری و برسی نحوه رعایت پروتکلهای بهداشتی در عزاداری سیدوسالار شهیدان برگزار شد.

ادامه مطلب