اخبار اصلی - آرشیو

برنامه فعالیت مراکز بهداشتی شهر و روستا

واکسیناسیون روتین کودکان در مراکز اعلام شده انجام می شود / برنامه فعالیت مراکز بهداشتی شهر و روستا

رییس مرکز بهداشت شهرستان اراک گفت: فعالیت پایگاه های سلامت حاشیه شهر در ایام تعطیلات نوروزی به قوت خود ادامه دارد. واکسیناسیون روتین کودکان در مراکز اعلام شده انجام می شود

ادامه مطلب