اخبار اصلی - آرشیو

پایش کشوری مرکز محیط و کار وزارت بهداشت

پایش کشوری مرکز محیط و کار وزارت بهداشت از واحد های بهداشت محیط ،حرفه ای گالری

پایش کشوری مرکز محیط و کار وزارت بهداشت از واحد های بهداشت محیط ،حرفه ای و همچنین بازدید از مرکز واکسیناسیون کلینیک ساعی مرکز بهداشت شهرستان اراک

ادامه مطلب
روزانه حداکثر ۴۰۰ دُز واکسن تزریق میشود

روزانه حداکثر ۴۰۰ دُز واکسن تزریق میشود

رییس مرکز بهداشت شهرستان اراک از کاهش مراجعه کنندگان به مراکز واکسیناسیون خبر داد و گفت: روزانه ۳۰۰ الی ۴۰۰ واکسن در مرکز تجمیعی، پایگاه سلامت و خانه های بهداشت تزریق می شود.

ادامه مطلب