اخبار اصلی - آرشیو

کمیته فصلی رابطین سلامت ادارات اراک
کمیته آموزش رابطین سلامت

کمیته فصلی رابطین سلامت ادارات اراک

کمیته فصلی رابطین سلامت ادارات اراک مورخه ۳۰/۸/۹۷ در سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان اراک با تاکید بر هفته خود مراقبتی و خود مراقبتی سازمانی ۲۷ آبان الی سوم آذر ، روز جهانی هفته دیابت و پویش ملی کنترل و پیشگیری از سرطان برست (پستان ،) معرفی مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری عفونی و تقدیر از ادارات بر تر در امر خود مراقبتی سازمانی تشکیل شد.

ادامه مطلب
کانون سلامت محله

تشکیل جلسه کانون های سلامت محلات در فرمانداری شهرستان اراک گالری

با حضور فرماندار شهرستان اراک .معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی .رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک ودبیران کانونهای سلامت محلات در فرمانداری شهرستان اراک مجمع کانونهای سلامت محله تشکیل شد.

ادامه مطلب