اخبار اصلی - آرشیو

برگزاری کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی گالری

مورخ ۲۹/۸/۹۸ کارگاه آموزشی چگونه یک نماز خوب بخوانیم در سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان اراک جهت پرسنل ستادی برگزار شد.

ادامه مطلب
عکس یادگاری

گرفتن عکس یادگاری گالری

عکس یادگاری رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک وکارشناسان مسئول واحد ها با رئیس وکارشناسان مرکز بهداشت قم در بازدید از مرکز بهداشت شهرستان اراک

ادامه مطلب