اخبار اصلی - آرشیو

ارائه شاخص های آزمایشگاه گالری

ارائه شاخص های آزمایشگاه های مر کز بهداشت شهرستان اراک که در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی مستقر هستند امروز ۳۰ آذر ماه در سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان اراک با حضور رئیس این مرکز برگزار شد

ادامه مطلب
کارگاه

سفیران سلامت دانشجویی گالری

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع : خود مراقبتی جهت سفیران سلامت دانشجو به همت واحد آموزش سلامت مرکز بهداشت شهرستان اراک

ادامه مطلب