اخبار اصلی - آرشیو

بازدید دکتر سعید محمد دوست

بازدید دکتر سعید محمد دوست رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک و مسئول گسترش شبکه سرکار خانم کریمی گالری

بازدید دکتر سعید محمد دوست رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک و مسئول گسترش شبکه سرکار خانم کریمی از مرکز خدمات جامع سلامت ساروق آغاز سال یکم فروردین ۱۴۰۰

ادامه مطلب