جلسه معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات معاونت تحقیقات با رئیس و اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت

۰۶ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۰۴ کد : ۷۴۳۳ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۲۱
جلسه معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات معاونت تحقیقات با رئیس و اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت

جلسه معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه و مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات معاونت تحقیقات با رئیس و اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت برگزار شد و در ابتدا اعضای هیات علمی نقطه نظزات خود را در خصوص پژوهش و فناوری دانشکده و دانشگاه اعلام نمودند، سپس آقای دکتر کمالی معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه پاسخ های مربوطه را اعلام و در انتها آقای دکتر کولیوند به جمع بندی مباحث مطرح شده در جلسه پرداختند.

کلید واژه ها: جلسهاعضای هیات علمیمعاون تحقیقات و فناوری