اعضای هیئت علمی مهندسی بهداشت محیط

تعداد بازدید:۶۱۵۳
Jane

دکتر بهروز کریمی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :Ph.D مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :292

دانلود cv

Jane

دکتر علی کولیوند

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :Ph.D مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :274

دانلود cv

John

دکتر محمدجواد قنادزاده

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

مدرک تحصیلی : Ph.D مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :288

دانلود cv

Jane

دکتر سید حامد میر حسینی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :Ph.D مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :292

Jane

دکتر رضا درویش چشمه سلطانی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :Ph.D مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :292

کلید واژه ها: دکتر محمد جواد قنادزاده دکتر علی کولیوند دکتر بهروز کریمی مهندس محمدصادق رجائی دکتر رضا درویش چشمه سلطانی دکتر سید حامد میر حسینی گروه مهندسی بهداشت محیط اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت

آخرین ویرایش۱۰ مهر ۱۴۰۰