مطالب مرتبط با کلید واژه " دانشکده بهداشت "معرفی دانشکده

   دانشکده بهداشت در سال 1389  با تفکیک  رشته های کاردانی بهداشت مبارزه با بیماریها ، بهداشت خانواده ،بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای از دانشکده پیراپزشکی تشکیل شد و بطور مستقل فعالیت خود را آغاز نمود و از نیمسال دوم سال تحصیلی ...

مسئول EDO

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

معرفی و اهداف کمیته ایمنی، بهداشت و محیط زیست

برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست  در محیط­های آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه­ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری جهت حفظ ایمنی و سلامت استفاده کنندگان از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و همچنین شاغلین در آن بخش جزو الزامات قانونی موسسات ...

تقویم آموزشی دانشکده بهداشت

.tbl { border-collapse: collapse; width: 500px; } .tbl td, tbl th { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; } .tbl tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;} .tbl tr:hover {background-color: #ddd;} .tbl th { padding-top: 12px; padding-bottom: 12px; text-align: right; background-color: #4CAF50; ...

مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

اهداف دفتر توسعه آموزش

هدف کلی ارتقای سطح علمی و توسعه آموزش دانشکده اهداف عینی 1- توجه ویژه به دو بحث آموزش مجازی و آلاینده ها و انجام اقدامات فوری در این زمینه در سال 1399 2- توجه ویژه به بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش 3- ...

اعضای شورای EDO

html { box-sizing: border-box; } *, *:before, *:after { box-sizing: inherit; } .column { float: left; width: 33.3%; margin-bottom: 16px; padding: 0 8px; } @media screen and (max-width: 650px) { .column { width: 100%; ...

شرح وظایف واحد EDO

شرح وظایف o    برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروه های آموزشی o    ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی o    ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی فراگیران ، اعضای هیات علمی و فرایند های آموزش دردانشکده o    ارائه مشاوره ...