اعضای هیئت علمی کارشناسی بهداشت عمومی

تعداد بازدید:۲۹۰۸
Jane

دکتر نسرین روزبهانی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :PhD / آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :293

پست الکترونیک: roozbahani@arakmu.ac.ir

Jane

دکتر محبوبه خورسندی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :PhD / آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :274

پست الکترونیک: dr.khorsandi@arakmu.ac.ir

John

دکتر محسن شمسی

مدیر گروه کارشناسی بهداشت عمومی

مدرک تحصیلی : PhD / آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :298

پست الکترونیک : dr.shamsi@arakmu.ac.ir

Jane

دکتر راحله سلطانی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی : PhD/ آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :293

پست الکترونیک:

کلید واژه ها: گروه بهداشت عمومی دکتر محسن شمسی دکتر نسرین روزبهانی دکتر محبوبه خورسندی دکتر راحله سلطانی اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت

آخرین ویرایش۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹