اعضای هیئت علمی مهندسی بهداشت حرفه ای

تعداد بازدید:۶۳۵۷
Jane

دکتر صادق صمدی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :Ph.D مهندسی بهداشت حرفه ای

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :290

پست الکترونیک: 

Jane

دکتر رضا تاجیک

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :PhD مهندسی بهداشت حرفه‌ای

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :283

پست الکترونیک: 

John

دکتر فرهاد قمری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی :PhD مهندسی بهداشت حرفه‌ای

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :283

پست الکترونیک: 

Jane

دکتر میلاد غلامی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی : Ph.D ارگونومی

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :

پست الکترونیک: miladgholami65@gmail.com

Jane

دکتر حامد آقایی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :PhD مهندسی بهداشت حرفه‌ای

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :298

پست الکترونیک: h.aghaei@arakmu.ac.ir

Mike

دکتر مهدی اصغری

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :PhD مهندسی بهداشت حرفه‌ای

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :288

پست الکترونیک:  Asghari@arakmu.ac.ir

کلید واژه ها: مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دکتر فرهاد قمری دکتر حامد آقائی دکتر صادق صمدی دکتر میلاد غلامی دکتر مهدی اصغری اعضای هیات علمی

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹