مدیر گروه ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

نام و نام خانوادگی: دکتر زهره عنبری

سمت: مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مدرک تحصیلی :

شماره تماس :33682024-086

Avatar

شرح وظایف

  •  
آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۳۴۷