فارغ التحصیلی

تعداد بازدید:۱۱۸۵

نام فرآیند: فارغ التحصیلی دانشجویان 

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان:   آموزش دانشگاه

مشتریان: دانشجویان

هدف:انجام روال فارغ التحصیلی دانشجویان

مسئول واحد: واحد فارغ التحصیلی 

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۷