مطالب مرتبط با کلید واژه

پایش


در اراک انجام شد،

پایش مداوم سلامت محصولات کشاورزی در استان مرکزی

سرپرست معاونت غذا ودارو اراک ضمن تاکید بر سلامت محصولات کشاورزی گفت: یکی از اولویت های سازمان غذا و دارو درسال های اخیر، کنترل و پایش میزان باقیمانده سموم دفع آفات کشاورزی، نیترات و نیتریت و فلزات سنگین، در محصولات خام کشاورزی می باشد. بر همین اساس برنامه پایش محصولات فوق در سطح عرضه «PMS» طراحی و در حال اجرا است.

ادامه مطلب
در آزمایشگاه کنترل انجام شد؛

پایش مواد و فرآورده های غذایی در ایام نوروز توسط آزمایشگاه کنترل معاونت غذا و دارو

دکتر آیدا غفاری؛ مدیر آزمایشگاه معاونت غذا و دارو اراک گفت: از زمان شروع اجرای طرح تشدید نظارت نوروزی در مجموع ۸۰ نمونه در آزمایشگاه پذیرش شده است که تعداد ۱۵ آزمایش آنالیز دستگاهی، ۲۴۰ آزمون میکروبی و ۳۵ آزمون شیمیایی انجام شد و نتایج ۷۶ نمونه که قبلا به آزمایشگاه ارسال شده بود توسط مدیر کنترل ازمایشگاه تایید نهایی و‌ صادر شد .

ادامه مطلب

تیم بازرسی سازمان غذا و دارو، عملکرد اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو اراک را پایش و ارزیابی کرد گالری

تیمی متشکل از کارشناسان سازمان غذا و دارو باهدف راستی آزمایی و بررسی شاخص‌ها برحسب مستندات موجود از همه واحدهای اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو اراک بازدید کرد.

ادامه مطلب

پایش نوروزی محصولات غذایی، آشامیدنی در سطح عرضه

مهندس تدین، کارشناس نظارت برفرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی معاونت غذا و دارو گفت: به منظور تشدید نظارت بر محصولات خوراکی و آشامیدنی در ایام نوروز ۱۴۰۲، پایش محصولات در سطح عرضه توسط کارشناسان نظارت بر مواد غذایی در سطح استان در قالب کمپین تشدید نظارت‌های نوروزی انجام شد.

ادامه مطلب
معاون غذا و دارو اراک؛

اولویت معاونت غذا و دارو اراک در اصلاح الگوی تجویز و مصرف منطقی دارو

دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو، پایش تجویز و مصرف دارو را گامی مهم در ارتقای سلامت جامعه عنوان کرد و گفت: این مهم در راستای بهبود کاهش عوارض ناخواسته دارویی انجام می شود.

ادامه مطلب
معاون غذا و دارو اراک خبر داد؛

پایش اداره طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو اراک برای تفویض امور اجرای گالری

کارشناسان اداره متناظر فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو برای پایش اداره طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو اراک برای تفویض امور اجرای مورد بررسی و پایش قرار دادند.

ادامه مطلب