مطالب مرتبط با کلید واژه

پایش


پایش نوروزی محصولات غذایی، آشامیدنی در سطح عرضه

مهندس تدین، کارشناس نظارت برفرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی معاونت غذا و دارو گفت: به منظور تشدید نظارت بر محصولات خوراکی و آشامیدنی در ایام نوروز ۱۴۰۲، پایش محصولات در سطح عرضه توسط کارشناسان نظارت بر مواد غذایی در سطح استان در قالب کمپین تشدید نظارت‌های نوروزی انجام شد.

ادامه مطلب
معاون غذا و دارو اراک؛

اولویت معاونت غذا و دارو اراک در اصلاح الگوی تجویز و مصرف منطقی دارو

دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو، پایش تجویز و مصرف دارو را گامی مهم در ارتقای سلامت جامعه عنوان کرد و گفت: این مهم در راستای بهبود کاهش عوارض ناخواسته دارویی انجام می شود.

ادامه مطلب
معاون غذا و دارو اراک خبر داد؛

پایش اداره طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو اراک برای تفویض امور اجرای گالری

کارشناسان اداره متناظر فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو برای پایش اداره طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو اراک برای تفویض امور اجرای مورد بررسی و پایش قرار دادند.

ادامه مطلب