اخبار اصلی

باز دید از درمانگاه تخصصی

بازدید از در مانگاه تخصصی مرکز بهداشت شهرستان اراک گالری

مورخ ۹۷/۹/۲۶ بازدید معاون توسعه مدیریت منابع دانشگاه ،معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی،رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک و همراهان از درمانگاه تخصصی در حال احداث مرکز بهداشت شهرستان اراک.در این باز دید .باز دید کنندگان بر بهر برداری هرچه سریعتر این پروژ تاکید کردند.

ادامه مطلب
کمیته رفع مشکلات کشتارگاه اراک

کمیته تخصصی ساماندهی رفع مشکلات بهداشتی کشتارگاه شهرستان اراک گالری

مورخ ۹۷/۹/۲۵در سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان اراک کمیته تخصصی ساماندهی رفع مشکلات بهداشتی کشتارگاه شهرستان اراک با حضور نمایندگان دستگاههای مربوطه برگزار شد ومشکلات مربوطه مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت .

ادامه مطلب
مانور

برگزاری مانورdmat گالری

برگزاری مانور آموزشی تیم dmat اورژانس پیش بیمارستانی ومدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی۲۲/۹/۹۷میدان کوه نورد

ادامه مطلب
بازدید

بازدیداز پایگاههای سلامت ۳۰متری میقان وقنات ناصری گالری

باز دیدمشترک مسئول گسترش شبکه وکارشناس مسئول بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان اراک از پایگاههای سلامت ۳۰متری میقان وقنات ناصری. در این باز دید از نحوه ارائه خدمات سلامت به مراجعین وبرسی شاخصهای بهداشتی در سامانه سیب به مراقبین سلامت راه کارهای ارائه بهتر خدمات در راستای ارتقائ شاخصها اعلام گردید.

ادامه مطلب
بازدید معاون بهداشتی وزیر بهداشت از مراکز خدمات جامع سلامت ارسطو و ولیعصر(عج)

بازدید معاون بهداشتی وزیر بهداشت از مراکز خدمات جامع سلامت ارسطو و ولیعصر(عج) گالری

باز دید معاون بهداشتی وزارت بهداشت وهیئت همراه از مراکز خدمات جامع سلامت شهری ارسطو و ولیعصر (عج) مورخ ۱۳/۸/۹۷ با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک،معاون بهداشتی دانشگاه،رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک وجمعی از کارشناسان ستادی . در این دیدار معاون بهداشتی وزارت بهداشت رضایت مندی خود رااز عملکرد پرسنل مرکز بهداشت شهرستان اراک در راستای خدمت رسانی به آحاد جامعه ابراز داشتند.

ادامه مطلب
کانون سلامت محله کرهرود

افتتاح دبیر خانه کانونهای سلامت محور کرهرود

مورخ ۷/۹/۹۷با حضور فرماندار شهرستان اراک،رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک ،مسئولان دستگاههای اجرایی وخدمات رسان ودبیران دیگر کانونهای سلامت محلات شهرستان اراک دبیر خانه کانون های سلامت محور کرهرود افتتاح گردید.

ادامه مطلب
کمیته فصلی رابطین سلامت ادارات اراک
کمیته آموزش رابطین سلامت

کمیته فصلی رابطین سلامت ادارات اراک

کمیته فصلی رابطین سلامت ادارات اراک مورخه ۳۰/۸/۹۷ در سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان اراک با تاکید بر هفته خود مراقبتی و خود مراقبتی سازمانی ۲۷ آبان الی سوم آذر ، روز جهانی هفته دیابت و پویش ملی کنترل و پیشگیری از سرطان برست (پستان ،) معرفی مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری عفونی و تقدیر از ادارات بر تر در امر خود مراقبتی سازمانی تشکیل شد.

ادامه مطلب
کانون سلامت محله

تشکیل جلسه کانون های سلامت محلات در فرمانداری شهرستان اراک گالری

با حضور فرماندار شهرستان اراک .معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی .رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک ودبیران کانونهای سلامت محلات در فرمانداری شهرستان اراک مجمع کانونهای سلامت محله تشکیل شد.

ادامه مطلب