پرسش‌های متداول


کلیه کلاسها ی گروههای آموزشی دانشکده بهداشت در ساختمان الغدیر برگزار می گردد؟

بلی کلیه کلاسها و آزمایشگاهها  در محوطه دانشکده بهداشت در ساختمان الغدیر می باشند .

کلید واژه ها: الغدیرکلاس

پذیرفته شدگان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی که از طرف سازمان سنجش معرفی می شوند هنگام ثبت نام چه مدارکی را باید ارایه دهند؟

در تاریخ اعلام شده توسط سازمان سنجش و مراجعه به سایت دانشگاه علوم پزشکی اراک (معاونت آموشی) مدارک لازم جهت ثبت نام اعلام می گردد.

کلید واژه ها: مدارک لازمسنجش

تعدادپذیرش در هر رشته چند نفر می باشد؟

هر سال متغیر است که بین 20 تا 25 نفر میباشد.

کلید واژه ها: تعداد پذیرش

در حال حاضر رشته های تحصیلی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک کدامند؟

در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در رشته های مهندسی بهداشت حرفه ای ، مهندسی بهداشت محیط، بهداشت عمومی وکارشناسی ،ارشد بهداشت محیط وآموزش بهداشت.
 

کلید واژه ها: رشته های تحصیلیبهداشت حرفه ایبهداشت محیطآموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

شروع به تحصیل دانشگاه از چه زمانی می باشد؟

معمولا بر اساس تقویم دانشگاهی برای نیمسال اول از اول مهرماه و برای نیمسال دوم ، از اول بهمن ماه می باشد.

کلید واژه ها: سال تحصیلیتقویم آموزشی

شرایط اخذ درس دانشجویان با کار آموزی چند واحد می باشد؟

4واحد می باشد که برای دانشجویانی که دروس عمومی دارند 2واحد وبرای دانشجویانی که دروس تخصصی همراه با کارآموزی دارندواحد به شرط یکبار افتادن وکسب اخذ مجوز از شورای معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی برای آنان اعمال می شود.

کلید واژه ها: اخذ درسکارآموزی

تغییر رشته توام با انتقال چگونه می باشد؟

ماده61-در صورتی که دانشجو همزمان دارای شرایط انتقال وهمچنین شرایط تغییر رشته باشد، تغییر رشته توام با انتقال بلامانع است.

تبصره ماده 61- تغییر رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی به وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری و برعکس در صورت داشتن شرایط تغییر رشته و انتقال  بلامانع است.

کلید واژه ها: تغییر رشتهاتقالشرایط انتقال

آیا دروس گذرانده شده در دانشگاه های دیگر معادل سازی می شود؟

بله دروس گذرانده شده دانشجویان در سایر دانشگاه ها در صورت رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه آموزشی و با رعایت ضوابط خاص دانشگاه علوم پزشکی اراک بعداز تکمیل فرم درخواست تطبیق توسط دانشجو و ارجاع به واحد آموزش واخذ امضاء از معاون محترم آموزشی دانشکده بهداشت وتایید مدیرمحترم گروه آموزشی هر رشته جهت اعمال تطبیق دروس گذرانده شده توسط آموزشی، در سیستم سما، منظور می گردد.

کلید واژه ها: نمراتمعادل سازیشرایط معادل سازیآموزش

شرایط انتقال از دانشگاه دیگر یا از این واحد به دانشگاه دیگر به چه صورت می باشد؟

انتقال از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر با رعایت شرایط و ضوابط دانشگاه های مبدا و مقصد وداشتن شرایط خاص انتقال (که پس از اشتغال به تحصیل در دانشگاه به وجود آمده باشد) قابل انجام است. که از طریق سایت معاونت آموزشی قسمت منوی فرم ها و فرایندها نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند.

-   شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی، به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

-    بیماری صعب العلاج یا معلولیت موثر دانشجو، به نحوی باشد که به تشخیص شورای عالی پزشکی دانشگاه قادر به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد.

-     ازدواج رسمی ودائمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد با تایید مراجع ذیربط.

کلید واژه ها: انتقالنقل و انتقالشرایط انتقالمعلولیتازدواج دانشجو

دانشجویان نقل وانتقال چه اقداماتی را باید مدنظر داشته باشند؟

هر دانشجوی نقل وانتقال بعداز اتمام کارهای انتقالی خود جهت ارسال ریز نمرات دانشجویی از دانشگاه مبدا به مقصد به منظور اعمال تطبیق نمرات دروس گذرانده شده شخصا باید تا نتیجه موردنظر پی گیری نموده که جهت درج در پرونده دانشجویی می باشد همت گمارد.

کلید واژه ها: نقل و انتقالدانشجو