برنامه کارآموزی یک دانشجویان بهداشت حرفه ای

برنامه کارآموزی یک دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای

۱۷ مهر ۱۳۹۸ | ۰۹:۴۶ کد : ۶۰۷۳ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۵۳
برنامه کارآموزی یک دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای

برنامه کارآموزی یک

احتراما با توجه به سوال برخی از دانشجویان محترم در خصوص ادامه کارآموزی موارد زیر در برنامه‌ریزی جهت «کارآموزی یک»  در نظر گرفته شده است:

۱. انجام کارآموزی در صنعت تا پایان آبانماه سال جاری

۲. تهیه گزارش همزمان با کارآموزی از ابتدای کارآموزی

۳. حضور در مرکز بهداشت و اداره کار از ابتدای آذرماه صبحها

۴. کلاسهای نقشه‌کشی، ارتباط با صنعت و اخلاق حرفه‌ای بعداظهرها از ابتداری آذرماه

۵. بازدید از صنعت بصورت یک روز در هفته از ابتدای آذرماه

کلید واژه ها: کارآموزیبهداشتمهندسی بهداشت حرفه ایدانشکده بهداشت اراکبرنامه