برنامه کارآموزی دو مهندسی بهداشت حرفه ای

برنامه کارآموزی دو دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای

۱۷ مهر ۱۳۹۸ | ۱۰:۴۱ کد : ۶۰۷۶ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۶۲
برنامه کارآموزی دو دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای

برنامه کارآموزی دو دانشجویان ناپیوسته مهندسی بهداشت حرفه‌ای 

احتراما با توجه به سوال برخی از دانشجویان محترم در خصوص ادامه کارآموزی موارد زیر در برنامه‌ریزی جهت «کارآموزی دو»  در نظر گرفته شده است:

۱. انجام کارآموزی در صنعت تا پایان آبانماه سال جاری

۲. تهیه گزارش همزمان با کارآموزی از ابتدای کارآموزی

۳. حضور در دانشکده از ابتدای آذرماه جهت کلاسهای روش تحقیق،  سامانه جغرافیایی و جستجو در اینترنت و کاربرد کامپیوتر

کلید واژه ها: کارآموزیصنعتمهندسی بهداشت حرفه ایبرنامهدانشکده بهداشت اراک