بکارگیری نیروی انسانی به صورت موقت در مدت زمان بحرانی

۲۴ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۸:۰۴ کد : ۸۱۱۰ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۷۸
بکارگیری نیروی انسانی به صورت موقت در مدت زمان بحرانی

بمنظور بکارگیری نیروی انسانی به صورت موقت در مدت زمان بحرانی مواجهه با بیماری مذکور به اطلاع می رساند در این راستا سامانه ای به منظور ثبت اطلاعات داوطلبین ارائه خدمات مورد نیاز به آدرس     http://voluntary.behdasht.gov.ir ایجاد شده و دستررسی به کاربر اداره طرح مدیریت منابع انسانی دانشگاه/دانشکده واگذار گردیده است. 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: دعوت به همکاریدانشگاه علوم پزشکیدانشکده بهداشت


نظر شما :