اعضای هیئت علمی گروه تغذیه

تعداد بازدید:۴۶۵۳
Jane

دکتر حامد جعفری

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :Ph.D علوم تغذیه

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :298

پست الکترونیکی: Hamedjafari65@gmail.com

ایمیل آکادمیک: Hamedjafari@arakmu.ac.ir

Mike

دکتر فرهاد وحید

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :Ph.D علوم تغذیه

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :280

پست الکترونیکی:  farhadvahid@outlook.com

 

John

دکتر فاطمه عزیزی سلیمان

مدیر گروه تغذیه

مدرک تحصیلی :Ph.D علوم تغذیه

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :294

پست الکترونیک: 

 

کلید واژه ها: دکتر فرهاد وحید دکتر حامد جعفری دکتر فاطمه عزیزی سلیمان گروه تغذیه هیات علمی

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹