اعضای هیئت علمی گروه تغذیه

Jane

دکتر حامد جعفری

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :Ph.D تغذیه

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :

Mike

دکتر فرهاد وحید

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :Ph.D تغذیه

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :

John

دکتر فاطمه عزیزی سلیمان

مدیر گروه تغذیه

مدرک تحصیلی :Ph.D تغذیه

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۱۹۹