معاون آموزشی و پژوهشی

تعداد بازدید:۴۰۴۳

نام و نام خانوادگی: دکتر محسن شمسی

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی (PhD) / آموزش بهداشت و ارتقا سلامت/ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک

پست الکترونیک: dr.shamsi@arakmu.ac.ir

تلفن تماس: 33684615-086 داخلی 270

مراحل اخذ مدارک تحصیلی:

 • کارشناسی بهداشت عمومی- دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • کارشناسی ارشد آموزش بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- دانشگاه تربیت مدرس تهران
Avatar

فعالیتهای اجرایی

 • مسئول آموزش دانشکده پیراپزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • مدیر گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • دبیر شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • دبیر شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی- دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • مسئول راه اندازی و پیگیری و اخذ مجوز تاسیس رشته کارشناسی بهداشت عمومی
 • عضو کمیته علمی سومین جشنواره کشوری شهید مطهری
 • سرپرست تیم المپیاد علمی دانشجویان اعزامی از دانشگاه علوم پزشکی اراک به شیراز
 • مسئول حوزه عدالت در سلامت دومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی اراک
 • مسئول کمیته علمی دانشجویان بهداشت مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • مسئول کارآموزی دانشجویان بهداشت خانواده و بهداشت مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • عضو شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
 • ویراستار علمی و ادبی مجله ره آورد دانش – دانشگاه علوم پزشکی اراک

شرح وظایف

 • اداره کلیه ی امور آموزشی دانشکده
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با هماهنگی مسئولین مربوطه
 • نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی دانشکده
 • تدوین پیشنهاد اصول اجرایی وظایف واحدهای وابسته
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته
 • تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشکده
 • برنامه ریزی آموزشی با همکاری واحدهای ذیربط
 • نظارت بر حسن اجرایی برنامه ها و فعالیتهای آموزشی دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به رئیس دانشکده
 • نظارت بر عملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی و مدیران گروه و انعکاس آن به رئیس دانشکده
 • نظارت بر اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی
 • بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی با هماهنگی مسئولین ذیربط
 • ارزشیابی نهادی فعالیت های پژوهشی سالانه دانشکده
 • همکاری در ارائه خدمات علمی و فرهنگی و اجتماعی و برگزاری کنفرانسها و سمینارهای علمی دانشکده
 • نظارت بر کلیه ی امور پژوهشی دانشکده و کتابخانه و بانکهای اطلاعاتی
 • برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیئت علمی از فرصتهای مطالعاتی
 • تنظیم دستور جلسات شورای پژوهشی دانشکده و نظارت بر حسن اجرای آن

کلید واژه ها: معاون آموزشی و پژوهشی دکتر محسن شمسی دانشکده بهداشت اراک

آخرین ویرایش۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹