آیین نامه‌ها و فرم‌ها- طرح دوره

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
مراقبتهای ویژه-خانم منصوره کریمی کیاهوشبری۲۱۹
کاربرد رایانه در تصویربرداری پزشکی-خانم زهرا فرزانگانتکنولوژی پرتوشناسی۲۰۸
تکنولوژی جراحی گوش-حلق-بینی-آقای حامد پرنیختکنولوژِی اتاق عمل۱۱۵
تکنولوژی جراحی اطفال-آقای حامد پرنیختکنولوژِی اتاق عمل۱۱۴
اصول ضدعفونی و استریلیزاسیون -آقای حامد پرنیختکنولوژِی اتاق عمل۱۰۹
فیزیک پزشکی و الکتریسته و رباتیک و کاربرد آن دراتاق عمل-خانم دکتر هما سلیمانیتکنولوژِی اتاق عمل۱۰۴
فیزیک حیاتی-خانم دکتر هما سلیمانیعلوم آزمایشگاهی۱۰۳
فیزیک هوشبری-خانم دکتر سلیمانیهوشبری۱۰۲
بیماری شناسی - خانم منصوره کریمی کیاتکنولوژی پرتوشناسی
تکنولوژی جراحی چشم و مراقبتهای آن-آقای حامد پرنیختکنولوژِی اتاق عمل
اصول ضدعفونی و استریلیزاسیون -آقای حامد پرنیختکنولوژِی اتاق عمل
فوریت های پزشکی -خانم محبوبه خسروانیتکنولوژِی اتاق عمل
تکنولوژی جراحی تروما-خانم محبوبه خسروانیتکنولوژِی اتاق عمل
اصول و فنون مهارت های بالینی-خانم محبوبه خسروانیتکنولوژِی اتاق عمل
اصول ریکاوری-خانم محبوبه خسروانیتکنولوژِی اتاق عمل
اصطلاحات پزشکی-خانم محبوبه خسروانیتکنولوژِی اتاق عمل
مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی-خانم محبوبه خسروانیتکنولوژِی اتاق عمل
اخلاق حرفه ای-خانم منصوره کریمی کیاهوشبری
بیماری شناسی - خانم منصوره کریمی کیاتکنولوژی پرتوشناسی
مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل -خانم منصوره کریمی کیاهوشبری