آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه و بخش نامه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آزمایشگاه خون شناسی (۱)(آقای دکتر صیادی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
خون شناسی (۱)(آقای دکتر صیادی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی(آقای دکتر صیادی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ادبیات فارسی (خانم نصرتی)هوشبری۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ادبیات فارسی (خانم نصرتی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
آزمایشگاه شیمی عمومی (خانم دکتر فاطمه ایمان پرست)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
شیمی عمومی (خانم دکتر فاطمه ایمان پرست)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
روانشناسی بیماران سرطانی(آقای پریور)تکنولوژی پرتو درمانی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
دوزیمتری(آقای دکتر بیاتیانی)تکنولوژی پرتو درمانی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ریاضیات(آقای دکتر بیاتیانی)تکنولوژی پرتو درمانی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
مهارت پرستاری و کار در اتاق عمل(خانم منصوره کریمی کیا)هوشبری۲۳ شهریور ۱۳۹۸
اخلاق هوشبری(خانم منصوره کریمی کیا)هوشبری۲۳ شهریور ۱۳۹۸
نشانه شناسی و معاینات بالینی( خانم اکرم بیاتی)هوشبری۲۳ شهریور ۱۳۹۸
زیست شناسی سلولی و مولکولی(آقای دکتر هادی کرمی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
آزمایشگاه سم شناسی (آقای داریوش بدخشان)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
سم شناسی (آقای داریوش بدخشان)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
روش های کنترل کیفی در آزمایشگاه های بالینی (آقای محمود خسروی)علوم آزمایشگاهی۲۸ مرداد ۱۳۹۹
اصول مدیریت و قوانین در آزمایشگاه (آقای رضا حاجی حسین)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
بیوشیمی پزشکی (۱) (آقای دکتر علی خسرو بکی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
هورمون شناسی (خانم دکتر فریده جلالی مشایخی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸