اخبار اصلی

نشت هماهنگی واحد سلامت روان

نشست هماهنگی با مراقبین سلامت و کارشناسان ناظر مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی ،به مناسبت هفته بدون دخانیات ، به دبیری واحد سلامت روان برگزار شد. شعارملی هفته بدون دخانیات ( حفاظت از کودکان در برابر دخانیات؛ حق و مسئولیت همگانی)

ادامه مطلب

جلسه بازآموزی ویژه کارشناسان ناظر و مراقبین سلامت پایگاه ها و مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی، برگزار شد. گالری

.جلسه بازآموزی ،آموزش پیشگیری از بیماریهای منتقله از آب و غذا این جلسه با حضور کارشناسان بیمارهای واگیروغیر واگیر و مراقبین سلامت و کارشناسان ناظر پایگاهها و مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی برگزار شد. این جلسه در خصوص ، پیشگیری از بیماریهای منتقله آب و غذا ،با ارائه پاورپوینت ، مطلبی آموزش داده شد. دکتر اسماعیلی کارشناس مسئول بیماریهای غیر واگیر از اهمیت مراقبت فشارخون و بیماری های مرتبط با این بیماری ارایه داد. در ادامه واحمدی کارشناس مسئول بیماریهای واگیر ،در خصوص بیماریهای منتقله از پشه آئدس ،پیشگیری از تب مالت و سرطان کولورکتال و نظام سندرمیک و ثبت این بیماری ها در سامانه سیب مطالبی برای پزشکان ارائه شد.

ادامه مطلب

طرح ضربت هفته بدون دخانیات گالری

اجرای طرح ضربتی پیشگری وکنترل دخانیات در مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی واماکن عمومی به مناسبت هفته بدون دخانیات به همت کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان اراک

ادامه مطلب

جلسه داخلی واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان اراک گالری

این جلسه با حضور میری معاون مرکز بهداشت و محمودی کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط و تمامی کارشناسان محیطی و ستادی در سالن جلسات برگزار شد این جلسه درون سازمانی، با ۳ موضوعیت هماهنگی، هفته بدون دخانیات ، بیماریهای ناشی از آب و غذا ، کنترل کیفی استخر های شنا برگزار شد. میری معاون مرکز بهداشت، در این نشست، ضمن عرض تسلیت خادم الرضا شهید رییسی و همراهان و عرض خدا قوت ویژه به همکاران بهداشت محیط، مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی ، با اشاره به شعار ملی هفته سلامت ، حافظت از کودکان در برابر دخانیات ، حق و مسولیت همگانی اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد ،در این هفته با ایجاد فضا سازی و ممنوعیت عرضه دخانیات در نزدیکی مدارس پیگیری شود و در دستور کار قرار گیرد. و در ادامه محمودی کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط، از تمامی همکاران بابت کیشیک های نوروزی و تلاش های آن ها تقدیر و تشکر کرد، و با شرح و برنامه روزشمار هفته بدون دخانیات و برنامه ریزی های ستادی و دستورالعمل ها و ایجاد کارگروه برای اجرای طرح ضربت ، در این هفته خبر داد.

ادامه مطلب