آیین نامه‌ها و فرم‌ها- داروهای ریکال

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
توقف مصرف فرآورده با نام تجاری Tglobulinداروهای ریکال
ریکال ملاتونین شرکت رازکداروهای ریکال
ریکال سوسپانسیون پاراتل(استامینوفن) شرکت البرز داروداروهای ریکال
ریکال سوسپانسیون خوراکی کوآموکسی کلاو/ بازرگانی سها کیشداروهای ریکال
ریکال کپسول استنشاقی تیوتروپیوم رویان داروداروهای ریکال
ریکال محلول حجیم تزریقی سدیم کلراید ۴۵% نیم لیتری شهید قاضی به شماره سری ساخت ۰۱۰۳۱۰۷ و تاریخ انقضای ۲۰۲۴/۶داروهای ریکال
ریکال رمدسیویر شرکت داروسازی اکسیر_سری ساخت ۰۹۵۱۰۲۱داروهای ریکال
اطلاع رسانی ریکال کلسیم فولینات کمپانی kocak pharma ترکیه- کلیه سری های ساختداروهای ریکال
ریکال قرص ارگوتامین تارترات+کافئین/یاراطب خاورماینهداروهای ریکال
اطلاع رسانی در خصوص عدم مصرف محلول تزریقی آمینوون ۵% دارای تغییر رنگداروهای ریکال
ریکال سوسپانسیون استامینوفن فارما شیمی- سری ساخت ۰۱۱داروهای ریکال
ریکال قطره آهن لیپوهم شرکت آرمان دارو خراسانداروهای ریکال
ریکالداروهای ریکال
ریکال آمپول کتورولاک شرکت داروسازی اکسیر با سری ساخت ۰۹۴۰۱۲۳داروهای ریکال
ریکال قرص پروستاتان شرکت داروسازی گل دارو با شماره سری ساخت ۰۰۱۰۰۴۶داروهای ریکال
ریکال محلول استریل چشمی شهید قاضی با سری ساخت ۰۱۰۵۱۸۰داروهای ریکال
ریکال سرم دکستروز ۱۰% شرکت medicloneداروهای ریکال
ریکال شیاف استامینوفن ۳۲۵ شرکت داروسازی آرنیکا سلامتداروهای ریکال
ریکال کلیه بچ های سرم دکستروز ۱۰% شرکت mediclone بعلت وجود جسم خارجیداروهای ریکال
ریکال فرآورده سابولار شرکت فرادارو فن آور مهر با سری ساخت ۴۰۰۲۷داروهای ریکال