آیین نامه‌ها و فرم‌ها- داروهای ریکال

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
ریکالداروهای ریکال
ریکال قطره آهن لیپوهم شرکت آرمان دارو خراسانداروهای ریکال
توقف مصرف فرآورده با نام تجاری Tglobulinداروهای ریکال
اطلاع رسانی در خصوص عدم مصرف محلول تزریقی آمینوون ۵% دارای تغییر رنگداروهای ریکال
ریکال سوسپانسیون استامینوفن فارما شیمی- سری ساخت ۰۱۱داروهای ریکال
ریکال ملاتونین شرکت رازکداروهای ریکال
توقف مصرف فرآورده انسولین گلارژین با نام تجاری گلاریتوسداروهای ریکال
ریکال سوسپانسیون پاراتل(استامینوفن) شرکت البرز داروداروهای ریکال
اطلاع رسانی در خصوص عدم مصرف محلول تزریقی آمینوون ۵% دارای تغییر رنگداروهای ریکال
ریکال داروی پروپوفول دارو درمان آرنگداروهای ریکال
ریکال قرص ارگوتامین تارترات+کافئین/یاراطب خاورماینهداروهای ریکال
ریکال سوسپانسیون خوراکی کوآموکسی کلاو/ بازرگانی سها کیشداروهای ریکال
ریکال کپسول استنشاقی تیوتروپیوم رویان داروداروهای ریکال
ریکال محلول حجیم تزریقی سدیم کلراید ۴۵% نیم لیتری شهید قاضی به شماره سری ساخت ۰۱۰۳۱۰۷ و تاریخ انقضای ۲۰۲۴/۶داروهای ریکال
ریکال رمدسیویر شرکت داروسازی اکسیر_سری ساخت ۰۹۵۱۰۲۱داروهای ریکال
اطلاع رسانی ریکال کلسیم فولینات کمپانی kocak pharma ترکیه- کلیه سری های ساختداروهای ریکال
ریکال قرص سابریل ۵۰۰ میلی گرم/پویش دارو گستر برتر فارسداروهای ریکال
ریکال دارو بی دی رلین کمپانی BDR هندداروهای ریکال
اطلاع رسانی ریکال ویال رمدسیویر/ سینا پیشگام دارو نوینداروهای ریکال
ریکال سوسپانسیون پوساکونازولداروهای ریکال