آیین نامه‌ها و فرم‌ها- مدیریت آزمایشگاه و کنترل مواد غذایی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فراخوان ارسال درخواست افزایش دامنه توسط آزمایشگاه‌های همکار و مجاز در زمینه آزمون‌های تخصصی میکروبیولوژیمدیریت آزمایشگاه و کنترل مواد غذایی
آشنایی با دستگاه hplcمدیریت آزمایشگاه و کنترل مواد غذایی
روشهای جداسازی در شیمیمدیریت آزمایشگاه و کنترل مواد غذایی
فایل حداقل ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذاییمدیریت آزمایشگاه و کنترل مواد غذایی
فایل ضوابط تاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای غیردولتی کنترل مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتیمدیریت آزمایشگاه و کنترل مواد غذایی
فایل مربوط به لیست استاندارهای مواد غذاییمدیریت آزمایشگاه و کنترل مواد غذایی
فایل دستورالعمل تهیه و خرید مواد و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیازمدیریت آزمایشگاه و کنترل مواد غذایی
استاندارد ایزو۱۷۰۲۵مدیریت آزمایشگاه و کنترل مواد غذایی
کالیبراسیونمدیریت آزمایشگاه و کنترل مواد غذایی
فایل مربوط به نمودار فرایند تایید صلاحیت آزمایشگاهها بر اساس استاندارد ایران ایزو ۱۷۰۲۵مدیریت آزمایشگاه و کنترل مواد غذایی
اصول کار و ایمنی در آزمایشگاهمدیریت آزمایشگاه و کنترل مواد غذایی
نحوه صحیح دفع پسماندهای آزمایشگاهیمدیریت آزمایشگاه و کنترل مواد غذایی
آیین نامه ایمنی در آزمایشگاهمدیریت آزمایشگاه و کنترل مواد غذایی