آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اطلاعیه های نظارت بر دارو

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
راهنمای تجویز داروی آموکسی سیلیناطلاعیه های نظارت بر دارو
ابلاغ راهنمای تجویز داروی Miglustatاطلاعیه های نظارت بر دارو
ابلاغ شناسنامه و استاندارد دو خدمت آمالگام و کامپوزیت رزینیاطلاعیه های نظارت بر دارو
ابلاغ شناسنامه و استاندارد خدمت جراحی لیزر جنین از طریق فیتوسکوپیاطلاعیه های نظارت بر دارو
ابلاغ راهنمای تجویز داروی ریواروکساباناطلاعیه های نظارت بر دارو
راهنمای تجویز داروی ریتوکسیمباطلاعیه های نظارت بر دارو
شناسنامه و استاندارد خدمتاطلاعیه های نظارت بر دارو
شناسنامه واستاندارد خدمت تدوین و تجویز رژیم درمانی برای بیماران سرپایی برای یک دوره درماناطلاعیه های نظارت بر دارو
راهنمای تجویز داروی بودزوناید استنشاقیاطلاعیه های نظارت بر دارو
فرم تجویز منطقی آنتی بیوتیک های وسیع الطیفاطلاعیه های نظارت بر دارو
راهنمایی تجویز داروی پوساکونازولاطلاعیه های نظارت بر دارو
راهنمای تجویز داروی ارلوتینیباطلاعیه های نظارت بر دارو
راهنمای تجویز داروی داپسوناطلاعیه های نظارت بر دارو
راهنمای تجویز داروی اسپری بودزونایداطلاعیه های نظارت بر دارو
فهرست فرآورده های دارای احتمال ایجاد ناباروری ویژه پزشکان و داروسازاناطلاعیه های نظارت بر دارو
توقف فعالیت شرکت پخش هنار دارواطلاعیه های نظارت بر دارو
رفع توقف مصرف فرآورده TGLobulin ۲۵اطلاعیه های نظارت بر دارو
تاکید بر ثبت دقیق و لحظه ای اطلاعات اقلام آزاد فروشی در سامانه TTAC توسط داروخانه های سراسر کشوراطلاعیه های نظارت بر دارو
تاکید بر ثبت دقیق و لحظه ای اطلاعات اقلام دارویی در سامانه TTAC توسط شرکتهای پخش دارواطلاعیه های نظارت بر دارو
راهکار پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی- اشتباه در توزیع دارو توسط شرکت توزیع کننده دارواطلاعیه های نظارت بر دارو