آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اطلاعیه های نظارت بر دارو

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
توقف فعالیت شرکت پخش هنار دارواطلاعیه های نظارت بر دارو
رفع توقف مصرف فرآورده TGLobulin ۲۵اطلاعیه های نظارت بر دارو
تاکید بر ثبت دقیق و لحظه ای اطلاعات اقلام آزاد فروشی در سامانه TTAC توسط داروخانه های سراسر کشوراطلاعیه های نظارت بر دارو
تاکید بر ثبت دقیق و لحظه ای اطلاعات اقلام دارویی در سامانه TTAC توسط شرکتهای پخش دارواطلاعیه های نظارت بر دارو
راهکار پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی- اشتباه در توزیع دارو توسط شرکت توزیع کننده دارواطلاعیه های نظارت بر دارو
ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتاطلاعیه های نظارت بر دارو
راهکار پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی _ درج دستور دارویی اشتباه در داروخانهاطلاعیه های نظارت بر دارو
هشدار و راهکار پیشگیری از اشتباه داروپزشکی- توزیع و تحویل و تزریق اشتباه دارو سوکسینیل کولیناطلاعیه های نظارت بر دارو
راهکار پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی _ درج دستور دارویی اشتباه در داروخانهاطلاعیه های نظارت بر دارو
اطلاع رسانی درخصوص نحوه تجویز داروی توسیلیزومباطلاعیه های نظارت بر دارو
راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی_تحویل داروی اشتباه به بیمار بدوم ارائه نسخهاطلاعیه های نظارت بر دارو
ممنوعیت فروش دارو با استفاده از روش های غیر متعارفاطلاعیه های نظارت بر دارو
فرم های خدمات دارویی و داروخانه (۱)اطلاعیه های نظارت بر دارو
فرم های ثبت و صدور پروانه هااطلاعیه های نظارت بر دارو
فرم های بازرسی فنی (۱)اطلاعیه های نظارت بر دارو
ممنوعیت توزیع داروی Pccاطلاعیه های نظارت بر دارو
دستور جمع آوری کپسول اکوفان با شماره بچ E ۲۷۰A۲اطلاعیه های نظارت بر دارو
فروش های نقدی و لو با تخفیف و فاکتور ها با حداقل پیمنت ۳۰ روزاطلاعیه های نظارت بر دارو
شکایتاطلاعیه های نظارت بر دارو
آئین نامه و دستورالعمل کمیته تجویز و مصرف منطقی داروآئین نامه و دستورالعمل کمیته تجویز و مصرف منطقی دارواطلاعیه های نظارت بر دارو