آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرآورده های غیر مجاز

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
جمع آوری فراورده قرص جوشان مولتی ویتامین EVAMفرآورده های غیر مجاز
جمع آوری فرآورده کپسول سورنجان دردکیورفرآورده های غیر مجاز
فرآورده غیر مجاز آرایشی و بهداشتی TATTOO REMOVER با نام تجاری REJUVIفرآورده های غیر مجاز
جمع آوری محصولات فاقد مجوز با نام‌های ویکس،رلاکس،ویکسونفرآورده های غیر مجاز
فرآورده های خوراکی و آشامیدنی غیر مجاز و تقلبیفرآورده های غیر مجاز
فرآورده های خوراکی و آشامیدنی غیر مجاز و تقلبیفرآورده های غیر مجاز
دستور جمع آوری فرآورده های غیر مجاز پماد صد در صد گیاهی خشخاش (POPPY) از سطح عرضهفرآورده های غیر مجاز
جمع آوری فرآورده غیر مجاز کیک و کلوچه سنتی با نام تجاری نویدفرآورده های غیر مجاز
جمع آوری محلول تزریقی مزوتراپی تقلبی Cytocare ۵۳۲فرآورده های غیر مجاز
دستور جمع آوری پودر سوپرفود nbsفرآورده های غیر مجاز
جمع آوری فرآورده فاقد مجوز قرص سوماتولینفرآورده های غیر مجاز