آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
عارضه کمبود ویتامین B۱۲ به دنبال مصرف داروی متفورمینADR
هشدار داروی تزریقی آیلیا تقلبیاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
راهکار پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی- اشتباه در انتقال و ثبت دستورات دارویی در سیستم الکترونیکاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
داروی غیر مجاز آساکول قاچاقاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
قیمت مصرف کننده داروهای طرح دارویاراطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
اطلاع رسانی منع مصرف PROLIA در بیماران زیر ۱۸ سالاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
راهکار پیشگیری از اشتباه داروپزشکی "اشتباه در تزریق داروی ونکومایسین"اطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
پیشگیری از اشتباهات داروپزشکی در نسخه نویسی الکترونیکاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
پیشگیری از اشتباهات داروپزشکی ناشی از دستور دارویی شفاهیاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
عدم دریافت هرگونه وجه اضافی در داروخانهاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکیاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
اطلاع رسانی ریکال انسولین رگولار با نام تجاری Ronulin Rاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
اطلاع رسانی در خصوص آمبیزوم کمپانی گیلیاد - تقلبیاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
اطلاع رسانی لزوم ثبت اطلاعات داروی Evolocumab در سامانه TTACاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
جمع آوری فرآورده Triple flex برند Nature Made کمپانی pharmavite کشور آمریکا به سری ساخت RH۱۲۳۲۵ با تاریخ انقضای ۲۰۲۵اطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
الزام به اخذ اصالت دارو در بخش بستریاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
اشتباه در تزریق آمفوتریسین به جای آمفوتریسین لیپوزومالاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
در خصوص ویال سیکلوفسفامید CHANDRO BHOGOT PHARMA LIMITEDاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
اطلاع رسانی ریکال محلول تزریقی ایمونوگلوبولین FLEMOGAMMA DIFاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
ابلاغ بخشنامه برچسب گذاری با هشدار بالا/ابلاغ فهرست جدیدبا هشدار بالااطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو