نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
تغییر شرایط نگهداری Haemocomplettanاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
بازگشت به گزارش بازدید شرکت تکسواطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
استعلام در خصوص مجوز ژل لاغری شونیزاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
جمع آوری فرآوردهایی با عنوان شفا بخشاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
توزیع محصولات ملزومات داروییاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
جمع آوری نمونه Glucosa mine plus MSM شماره بچ َA۰۲۲۴اطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
داروی تقلبی تریپل فلکس به شماره بچ RH۱۱۵۸۴اطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
حصولات تقلبی و دست ساز آقای مسعود آکازاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
شرکت های امحا کننده مورد تاییداطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
الزامات فرمولاسیون ،بسته بندی ظروف وبرچسب محلول های ضد عفونی کننده با پایه اتانولاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
صدور حواله الکل طبی بین کارخانجات تولید کننده الکلاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
شرکت های امحاء کنندهاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
نظارت بر تاریخ داروها و نحوه معدوم سازی داروهای تاریخ گذشتهاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو(تنظیم نشده)
جمع آوری ویال های سفازولین لقماناطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
جمع آوری داروی تقلبی زادتیناطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
اعلام قیمت سه گانه فرآورده های غذایی ویژه وارداتی غیر یارانه ای (شرکت درمان آرا)اطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
شیرخشکهای رژیمی و غذاهای ویژهاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو(تنظیم نشده)
ژل های تزریقی زیر پوستی غیر مجازاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
ریکال کرم کلوبتازولاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
ساماندهی توزیع و عرضه دارو ،جهت دسترسی عادلانه مردم به دارو و جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمای و خروج دارو از زنجیره تامیناطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو