آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
الزام استفاده از کد فرآورده جهت توزیع محصولات ملزومات داروییاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
قیمت سه گانه داروهای طبیعی وارداتی شرکت کیمیا سلامت نیکاناطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
دستور جمع آوری شربت سرفه کودکان آیورا ۶۰ میلی لیتریاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
دستور جمع آوری فرآورده کپسول مهزل شرکت دایان طباطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
اعلام قیمت سه گانه فرآورده های طبیعی وارداتی شرکت مشاورین طب ابن سینااطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
دستور جمع آوری کپسول چاقی فرشتهاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
دستور جمع آوری محصول Body tech Apple Fat Fastاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
پاسخ به استعلام محصول ضد عفونی کننده medica; starاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
توزیع محصولات ملزومات داروییاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
تغییر شرایط نگهداری Haemocomplettanاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
بازگشت به گزارش بازدید شرکت تکسواطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
استعلام در خصوص مجوز ژل لاغری شونیزاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
جمع آوری فرآوردهایی با عنوان شفا بخشاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
توزیع محصولات ملزومات داروییاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
جمع آوری نمونه Glucosa mine plus MSM شماره بچ َA۰۲۲۴اطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
داروی تقلبی تریپل فلکس به شماره بچ RH۱۱۵۸۴اطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
حصولات تقلبی و دست ساز آقای مسعود آکازاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
شرکت های امحا کننده مورد تاییداطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
الزامات فرمولاسیون ،بسته بندی ظروف وبرچسب محلول های ضد عفونی کننده با پایه اتانولاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو
صدور حواله الکل طبی بین کارخانجات تولید کننده الکلاطلاعیه های اداره نظارت بر امور دارو