آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اداره نظارت بر مواد غذایی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مدارک لازم جهت ارزیابی پرونده محصول نهایی /ماده اولیه آرایشی و بهداشتی تهیه شده بر پایه نانوفناوریاداره نظارت بر مواد غذایی
دوره های بدو خدمت و تمدید پروانه مسئول فنیاداره نظارت بر مواد غذایی
دستورالعمل اجرایی نحوه رسیدگی به خطاها و تخلفات سامانه TTAC.aspxاداره نظارت بر مواد غذایی
تعهد نامهاداره نظارت بر مواد غذایی
درخواست اصلاح/تغییر اطلاعات اشخاص حقیقی/ حقوقی در سامانه TTACاداره نظارت بر مواد غذایی
حداقل ضابطه فنی و بهداشتی مشاغل خانگیاداره نظارت بر مواد غذایی
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی شرکت پخش و توزیع فرآورده های غذایی و آشامیدنیاداره نظارت بر مواد غذایی
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی انبارهای نگهداری فرآورده های غذایی و آشامیدنیاداره نظارت بر مواد غذایی
دستورالعمل و فرمهای گواهی بهداشتی صادراتاداره نظارت بر مواد غذایی
اقدامات و نکات لازم جهت ثبت مبنع بهره برداری واحد در سامانه TTACاداره نظارت بر مواد غذایی
فرآیند تائید و تصدیق گواهی بهداشت با معرفی نامه از سوی انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنیاداره نظارت بر مواد غذایی
لیست مدارک لازم جهت صدور پروانه ساخت محصولات ارگانیکاداره نظارت بر مواد غذایی
دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت منبع (تاسیس و بهره برداری)شرکت های دانش بنیان در سامانه TTACاداره نظارت بر مواد غذایی
فرم تعهد نامه محضری پروانه بهداشتی ساخت(ظرفیت خالی)اداره نظارت بر مواد غذایی
دستورالعمل اجرایی بررسی مدارک ارزیابی و صور تمدید مجوز فعالیت موسسات آموزش مجازی(غیر حضوری)اداره نظارت بر مواد غذایی
اطلاعیه در خصوص استفاده از پودر هسته خرما در صنعت غذااداره نظارت بر مواد غذایی
در خصوص صدور پروانه ساخت روغن کنجد سرخ کردنیاداره نظارت بر مواد غذایی
دستورالعمل صدور مجوزهای بهداشتی محصولات ارگانیکاداره نظارت بر مواد غذایی
ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه صدور گواهی بهداشت و گواهی فروش آزاد جهت صادر کنندگاناداره نظارت بر مواد غذایی
کفایت اظهار متقاضی در عدم دریافت ارز حمایتیاداره نظارت بر مواد غذایی