آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اداره نظارت بر مواد غذایی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
دستور العمل اجرایی نحوه صدور/تمدید و اصلاح انواع پروانه های ساخت کارخانه / کارگاه جهت موسسات تولیدی مواد غذایی و آشامیدنیاداره نظارت بر مواد غذایی
فرم سه برگی کارخانه و کارگاهی - ویرایش ۱۴۰۱اداره نظارت بر مواد غذایی
ارسال آخرین ویرایش فرم PRPsاداره نظارت بر مواد غذایی
دستورالعمل اجرایی غنی سازی آرد گندم با آهن و اسیدفولیکاداره نظارت بر مواد غذایی
مدارک لازم برای صدور گواهی انطباق مدت دار محصولات کشاورزی صادراتی به روسیهاداره نظارت بر مواد غذایی
مدارک صدور گواهی بهداشتی صادرات روسیهاداره نظارت بر مواد غذایی
توقف توزیع، عرضه و فروش فرآورده های شرکت صنایع غذایی ایلیا پارساداره نظارت بر مواد غذایی
دستورالعمل اجرایی بررسی و ارزیابی علامت تجاری برای فرآورده ها و مواد اولیه غذایی،آشامیدنی و بسته بندی تولید داخل و وارداتیاداره نظارت بر مواد غذایی
الزام تهیه غلات مصرفی در صنایع غذایی از مراکز و موسسات دارای پروانه ساخت معتبر یا پروانه بهداشتی ورود از وزارت بهداشتاداره نظارت بر مواد غذایی
بخشنامه در خصوص لزوم تولید و بسته بندی محصول نبات در یک محلاداره نظارت بر مواد غذایی
فرم PRPS سال ۱۴۰۰اداره نظارت بر مواد غذایی
مدارک لازم جهت ارزیابی پرونده محصول نهایی /ماده اولیه آرایشی و بهداشتی تهیه شده بر پایه نانوفناوریاداره نظارت بر مواد غذایی
دوره های بدو خدمت و تمدید پروانه مسئول فنیاداره نظارت بر مواد غذایی
دستورالعمل اجرایی نحوه رسیدگی به خطاها و تخلفات سامانه TTAC.aspxاداره نظارت بر مواد غذایی
تعهد نامهاداره نظارت بر مواد غذایی
درخواست اصلاح/تغییر اطلاعات اشخاص حقیقی/ حقوقی در سامانه TTACاداره نظارت بر مواد غذایی
حداقل ضابطه فنی و بهداشتی مشاغل خانگیاداره نظارت بر مواد غذایی
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی شرکت پخش و توزیع فرآورده های غذایی و آشامیدنیاداره نظارت بر مواد غذایی
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی انبارهای نگهداری فرآورده های غذایی و آشامیدنیاداره نظارت بر مواد غذایی
دستورالعمل و فرمهای گواهی بهداشتی صادراتاداره نظارت بر مواد غذایی