آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
جمع آوری محصول مزوتراپی Paraisoفرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز
اسامی ۱۲ قلم محصولات آرایشی و بهداشتی غیرمجازفرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز
فرآوره آرایشی و بهداشتی غیر مجاز دستمال کاغذی ریژوانفرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز
اسامی چهار قلم محصولات آرایشی و بهداشتی غیرمجازفرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز
اسامی هفت قلم محصولات آرایشی و بهداشتی غیر مجازفرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز
جمع آوری ژل تزریقی زیرپوستی غیر مجاز Revitaneفرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز
جمع آوری محصولات ضدعفونی کننده Dafi , SILOXANEفرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز
جمع آوری اقلام فرآورده های تقلبی یا قاچاق حاوی مواد و ترکیبات غیرمجازMethamphetamineفرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز
فرآورده آرایشی و بهداشتی غیر مجاز_ دستمال توالت نیلوفر آبیفرآورده آرایشی و بهداشتی غیر مجاز_ دستمال توالت نیلوفر آبیفرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز
فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجازفرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز
اسامی هشت قلم محصولات آرایشی و بهداشتی غیر مجازفرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز
محلول ضدعفونی کننده سطوح با نام تجاری سیلوکسان - شرکت زرسیما نامی رسافرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز
اسامی شش قلم محصولات آرایشی و بهداشتی غیر مجاز اعلام شدفرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز
هشدار در خصوص فرآورده تقلبی keytrudaفرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز
فرآورده آرایشی و بهداشتی غیر مجاز داخلی دستمال کاغذی ریژوانفرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز
جمع آوری دمنوش آسم دارو شفا طرقبهفرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز
جمع آوری محلول های تزریقی مزوتراپی FUSIONفرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز
جمع آوری مکمل Dr.Bone asa فاقد مجوزفرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز
اسامی ۱۵ قلم محصولات آرایشی و بهداشتی غیر مجازفرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز
فرآوره آرایشی و بهداشتی غیر مجاز مداد چشم Golden Roseفرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز