اخبار اصلی

برگزاری کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی گالری

مورخ ۲۹/۸/۹۸ کارگاه آموزشی چگونه یک نماز خوب بخوانیم در سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان اراک جهت پرسنل ستادی برگزار شد.

ادامه مطلب
عکس یادگاری

گرفتن عکس یادگاری گالری

عکس یادگاری رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک وکارشناسان مسئول واحد ها با رئیس وکارشناسان مرکز بهداشت قم در بازدید از مرکز بهداشت شهرستان اراک

ادامه مطلب
دوره آموزشی بهگر

برگزاری دوره آموزشی بهگر گالری

برگزاری دوره آموزشی بهگر جهت ضابطین بهداشت در کارخانه جات اراک به همت واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان اراک.

ادامه مطلب
سل

سل

بیماری سل قابل پیشگیری است اگر به موقع تشخیص داده شده و درمان شود .

ادامه مطلب