اخبار اصلی

چهارمین جلسه بسیج ملی کنترل فشار خون بالا

چهارمین جلسه بسیج ملی کنترل فشار خون بالا گالری

چهارمین جلسه بسیج ملی کنترل فشار خون بالا با حضور روسای کارگروههای ستاد مرکز بهداشت شهرستان اراک در دفتر مدیریت مرکز بهداشت شهرستان اراک مورخ ۳۱/۲/۹۸ تشکیل شد.

ادامه مطلب
نظارت در ماه رمضان

تشدید نظارت در ماه مبارک رمضان

برنامه نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان با مشارکت فعال بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان اراک همزمان با حلول ماه ضیافت الهی آغاز و تا پایان روز عید سعید فطر ادامه خواهد یافت.

ادامه مطلب