فرم ثبت رضایتمندی کارکنان

همکار گرامی:

با سلام و احترام ضمن تشکر از زحمات جنابعالی / سرکارعالی

پرسشنامه حاضر جهت سنجش رضایتمندی شما از حوزه های امور عمومی، مدیران، همکاران حوزه خود تهیه شده است. خواهشمند است در پاسخگویی دقت لازم را مبذول فرمایید تا از نتایج ارائه شده برای بهبود کیفیت و کمیت بیمارستان استفاده گردد. پرسشنامه حاضر با این هدف طراحی شده تا بتوانیم نظرات شما را به عنوان یکی از ذینفعان اصلی بیمارستان، مورد سنجش قرار دهیم.از این رو خواهشمند است نظرات ارزشمند خود را برای برنامه ریزی های آتی به بیمارستان هدیه نمائید. 

فـرم ثبت میزان رضایت مندی کارکنان
 • 0
 • رسته شغلی*فقط یکی انتخاب کنید
  اداری
  درمانی
  خدماتی
  1
 • نوع استخدام*فقط یکی انتخاب کنید
  رسمی
  پیمانی
  طرحی
  قراردادی
  2
 • وجاهت و امنیت شغلی
  3
 • به چه میزان در محل كار خود احساس امنیت و ثبات شغلي داريد؟*ضعیفمتوسطخوبعالی
  امتیاز
  4
 • سرپرست من خیلی به همکاران زیر مجموعه اهمیت می دهد.*ضعیفمتوسطخوبعالی
  امتیاز
  5
 • در محیط کارم همکاران مستقیم من با من با احترام رفتار می کنند.*ضعیفمتوسطخوبعالی
  امتیاز
  6
 • از شغل خود راضی هستم.*ضعیفمتوسطخوبعالی
  امتیاز
  7
 • فراهم بودن نیازمندی های شغل (مثل آموزشهای ضروری، تجهیزات و منابع مورد نیاز)*ضعیفمتوسطخوبعالی
  امتیاز
  8
 • خيلي خوشحال مي شوم كه باقي دوران اشتغال خود را در این سازمان بگذرانم.*ضعیفمتوسطخوبعالی
  امتیاز
  9
 • از اینکه تمام توانایی ها و قابلیتهایم در انجام شغلم مورد استفاده قرار می گیرد، راضی هستم*ضعیفمتوسطخوبعالی
  امتیاز
  10
 • مدیریت این سازمان از کارکنان حمایت می کند.*ضعیفمتوسطخوبعالی
  امتیاز
  11
 • تعلق سازمانی
  12
 • واقعاً چنين احساس مي كنم كه مشكلات سازمان، مشكلات من هم است.*ضعیفمتوسطخوبعالی
  امتیاز
  13
 • احساس مي كنم كه در اين سازمان همچون عضوي از خانواده هستم.*ضعیفمتوسطخوبعالی
  امتیاز
  14
 • امکانات رفاهی، اداری
  15
 • میزان رضایت از سرویس ایاب و ذهاب از منزل به محل کار و برعکس*ضعیفمتوسطخوبعالی
  امتیاز
  16
 • میزان رضایت از امکانات رفاهی ( وام ، سفر، امکانات ورزشی، ....)*ضعیفمتوسطخوبعالی
  امتیاز
  17
 • شرایط مناسب برای کار کردن ( محیط کار سالم و ایمن)*ضعیفمتوسطخوبعالی
  امتیاز
  18
 • میزان رضایت از تهیه و ارزیابی وسایل و تجهیزات حفاظت فردی*ضعیفمتوسطخوبعالی
  امتیاز
  19
 • میزان رضایت از ( کمیت، کیفیت، زمان و نحوه سرویس دهی ) غذا*ضعیفمتوسطخوبعالی
  امتیاز
  20
 • میزان رضایت از کیفیت فضای فیزیکی محیط کار( سرمایش، گرمایش، نظافت و ایمنی)*ضعیفمتوسطخوبعالی
  امتیاز
  21
 • میزان رضایت از انجام به موقع ارتقاء رتبه و طبقه شغلی*ضعیفمتوسطخوبعالی
  امتیاز
  22
 • میزان رضایت از نحوه برخورد مسئول مستقیم خود*ضعیفمتوسطخوبعالی
  امتیاز
  23
 • میزان رضایت از نحوه همکاری مدیران با پرسنل و راهنمایی های ایشان برای بهبود نقاط ضعف*ضعیفمتوسطخوبعالی
  امتیاز
  24
 • میزان رضایت از تکریم کارکنان به نحو مطلوب (تشویق، توبیخ، احترام گذاشتن ،...)*ضعیفمتوسطخوبعالی
  امتیاز
  25
 • به چه میزان از شرایط محیط کار(روشنایی، تهویه،گرمایشی،سرمایشی وامکانات اداری) رضایت دارید*ضعیفمتوسطخوبعالی
  امتیاز
  26
 • به چه میزان در مجموع از فعالیت در اين بیمارستان رضايت داريد به نحوی که اشتغال در این مرکز را به دیگران توصیه می کنید.*ضعیفمتوسطخوبعالی
  امتیاز
  27
 • براي اثربخشي بیشتر و توسعه حرفه اي خود، دسترسي به چه خدماتي بايد داشته باشیم و چه فعالیتهایی لازم است انجام دهیم؟*توضیح بیشتر
  28