کارگزینی

تعداد بازدید:۱۳۳۹

بسمه تعالی

نام واحد : کارگزینی 

 مسئول واحد : دکتر مهدی چراغی – دکترای مدیریت حرفه ایی کسب و کار

سوابق اجرایی:

✔️ مدیر امور دارویی مرکز آموزشی درمانی ولی عصر (عج) ۳ سال
✔️ مدیر امور عمومی پلی کلینیک فوق تخصصی کوثر ۱۲ سال
✔️ معاون فرهنگی اجتماعی بسیج اساتید استان
✔️عضو شورای معاونین دانشگاه جامع علمی کاربردی استان
✔️ مدرس دانشگاه
✔️مدرس و مشاور سازمان مدیریت صنعتی استان

 

تلفن داخلی : 2256

شرح وظایف :

1.      صدور احکام پرسنلی شامل کلیه پرسنل رسمی – پیمانی – تبصره 3 – ماده 88 – ضریب  K – طرح لایحه و ...

2.      برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف کارگزینی .

3.      انجام امور مربوط آمار پرسنلی و تهیه لیست های مربوطه و ارائه گزارشهای لازم به مقام مافوق .

4.      اعلام مانده مرخصی پرسنل در پایان هر سال و ثبت مرخصی های پرسنلی در کارت مرخصی افراد بطور ماهانه.

5.      انجام مکاتبات اداری و پرسنلی و درخواستهای شخصی .

6.      شرکت در جلسات و کمیسیونهای اداری و کمیته فرعی .

7.      انجام امور مربوط به پرسنل از قبیل ترفیعات و ارتقاء گروه ... مأموریت ، مرخصی ، انتقال و ... باطلاع مقام مافوق و رعایت قوانین و مقررات .

8.      مطالعه قوانین و مقررات ، آئین نامه ها و بخشنامه های مربوطه .

9.      انجام امور مربوط به تشکیلات و کنترل چارت تشکیلاتی و هماهنگی با واحد تشکیلات دانشگاه و بروز رسانی و تبدیل ردیف در مکاتبات مربوطه .

10.انجام امور رفاهی پرسنل از قبیل بیمه تکمیلی – سهام عدالت و ... .

11.اجرای خط مشی های تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم بمنظور حسن انجام هدفهای مورد نظر .

12.رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله پرسنلی و انجام امور بازنشستگی پرسنل .

13.اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های اداری زیر نظر مسئول مافوق .

14.صدور ابلاغ های تشویق ، ابلاغ های انتصاب و عضویت و ... .

15.بررسی مدارک و مستندات پرسنلی کارکنان و بازنشستگان براساس پرونده پرسنلی آنان .

زیر مجموعه :

حضور و غیاب

دبیرخانه و ماشین نویسی

آخرین ویرایش۲۰ آذر ۱۴۰۲