روابط عمومی

تعداد بازدید:۱۴۳۷

بسمه تعالی

مسئول واحد : احمد صبوری

تلفن داخلی: ۲۲۲۰--۲۲۴۲

شرح وظایف کارشناس روابط عمومی :

1.     اجرای امور مطبوعاتی و هماهنگی با واحد سمعی بصری و هماهنگی با روابط عمومی دانشگاه.

2.     همکاری در تهیه و تنظیم برنامه های انتشاراتی و اطلاعات در چهارچوب ضوابط و موازین .

3.     جمع آوری اطلاعات ، اخبار و آمار لازم به منظور تهیه بولتن ها ، نشریات تبلیغاتی ، فنی و مجلات داخلی سازمان با هماهنگی روابط عمومی دانشگاه .

4.     نظارت و کمک در تهیه مقدمات لازم و اجرا جهت برگزاری جشنها ، کنفرانسها ، سمینارها و ملاقاتها و انجام هماهنگی های لازم مقامات مربوطه .

5.     انجام امور تشریفاتی و پذیرایی از لحظه ورود تا خروج میهمانان طبق برنامه .

6.     تهیه آمار و اطلاعات در ارتباط با میهمانان .

7.     بررسی اخبار و رویدادهای وزارتخانه متبوع و موسسات و مطالب منتشره در رسانه های گروهی و تهیه گزارش .

8.     تحقیق در افکار عمومی و ارزیابی نظرات مردم و استفاده از آن در تعیین خط مشی برنامه های انتشاراتی و اطلاعاتی سازمان متبوع .

9.     دریافت عرایض و شکایات و ارجاع آن به واحدهای مربوطه .

10.تهیه تقویم مناسبتها در طول سال و انجام امور مربوطه .

11.پیگیری و اجرای امور مربوط به کلیه بخشنامه ها و آیین نامه های مصوب مرتبط با واحد روابط عمومی .

12.مطالعه و بررسی و رعایت موازین لازم برای برنامه های انتشاراتی .

13.هماهنگی و پیگیری امور رفاهی ، تفریحی ، زیارتی و ... کارکنان مرکز .

14.هماهنگی انجام امور طراحی و تهیه تراکت ، پلاکارد و بروشور .

15.تهیه و تنظیم گزارش های تحلیلی از بازتاب فعالیت های مرکز .

16.تهیه پیام های تبریک ، انتصاب و تقدیر برای کارکنان و مسئولان و نیز تهیه هدایا با مناسبتهای مختلف جهت توزیع در مسابقات ، اعیاد و تولدها .

            17.انجام و پیگیری سایر وظایف محوله از سوی مدیریت مرکز .

 

 

 

 

کلید واژه ها: تهیه امور انجام امور هماهنگی عمومی روابط عمومی انجام روابط

آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۴۰۲