اسامی و مشخصات پزشکان

تعداد بازدید:۴۷۵۳۲

اسامی پزشکان مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

ردیف

نام و نام خانوادگی پزشکان متخصص 

سمت

1

دکتر علی خانی دخت 

عضو هیات علمی / دانشیار دانشگاه/بورد تخصصی

2

دکتر سمیه نیکفر

عضو هیات علمی / استادیار دانشگاه-فلوشیپ انکولوژی

3

دکتر خدیجه نصری

عضو هیات علمی / استادیار دانشگاه- فلوشیپ پریناتولوژی

4

دکتر نازیلا نجدی

عضو هیات علمی / استادیار دانشگاه- فلوشیپ نازایی

5

دکتر مریم شکرپور

 عضو هیات علمی / استادیار دانشگاه/فلوشیپ اختلالات کف لگن 

6

دکتر مریم مکتبی

 عضو هیات علمی / استادیار دانشگاه/فلوشیپ پریناتولوژی

7

دکتر اعظم  چگینی

متخصص زنان و زایمان – غیر هیات علمی/بورد تخصصی

8

دکتر فاطمه صیدی

متخصص زنان و زایمان – غیر هیات علمی/بورد تخصصی

9

دکتر معصومه خلیلی

متخصص زنان و زایمان

     

11

دکتر مریم  محمدی متخصص نوزادان

12

دکتر علیرضا غلامی

متخصص نوزادان

13

دکتر فاطمه دره

متخصص نوزادان

14

دکتر افسانه آخوند زاده

متخصص نوزادان

15

دکتر عالی نژاد

متخصص نوزادان

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

دکتر گلناز فلاح تلوکی

متخصص زنان و زایمان – غیر هیات علمی/بورد تخصصی

20

 

 

21

دکتر شیرین پازوکی

متخصص بیهوشی

22

دکتر نوشین رزمی

داروساز

23

دکتر فاطمه سرمدی

متخصص پاتولوِژی

24

دکتر فاطمه صافی

متخصص رادیولوژی

25

دکتر کبری نادی

متخصص رادیولوژی

26

دکتر کیمیا محمدی متخصص رادیولوژی

27

دکتر بنت الهدی اطرشی متخصص رادیولوژی
 

 

کلید واژه ها: پزشکان پزشک روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی بیمارستان طالقانی

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۲