اسامی و مشخصات پزشکان

تعداد بازدید:۳۳۴۲۴

اسامی پزشکان مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

ردیف

نام و نام خانوادگی پزشکان متخصص 

سمت

1

دکتر علی خانی دخت 

عضو هیات علمی / دانشیار دانشگاه/بورد تخصصی

2

دکتر سمیه نیکفر

عضو هیات علمی / استادیار دانشگاه-فلوشیپ انکولوژی

3

دکتر خدیجه نصری

عضو هیات علمی / استادیار دانشگاه- فلوشیپ پریناتولوژی

4

دکتر نازیلا نجدی

عضو هیات علمی / استادیار دانشگاه- فلوشیپ نازایی

5

دکتر مریم شکرپور

 عضو هیات علمی / استادیار دانشگاه/فلوشیپ اختلالات کف لگن 

6

دکتر مریم مکتبی

 عضو هیات علمی / استادیار دانشگاه/فلوشیپ پریناتولوژی

7

دکتر اعظم  چگینی

متخصص زنان و زایمان – غیر هیات علمی/بورد تخصصی

8

دکتر فاطمه صیدی

متخصص زنان و زایمان – غیر هیات علمی/بورد تخصصی

9

دکتر معصومه خلیلی

متخصص زنان و زایمان – غیر هیات علمی/بورد تخصصی

10

دکتر هستی جباری

متخصص زنان و زایمان – غیر هیات علمی/بورد تخصصی

11

دکتر مریم  محمدی متخصص نوزادان

12

دکتر علیرضا غلامی

متخصص نوزادان

13

دکتر فاطمه دره

متخصص نوزادان

14

دکتر افسانه آخوند زاده

متخصص نوزادان

15

دکتر عالی نژاد

متخصص نوزادان

16

دکتر نظری

متخصص نوزادان

17

دکتر شعبانی

متخصص بیهوشی

18

دکتر حسین حکیم زاده

متخصص بیهوشی

19

دکتر گلناز فلاح تلوکی

متخصص زنان و زایمان – غیر هیات علمی/بورد تخصصی

20

دکتر علیرضا حمزه لو

متخصص بیهوشی

21

دکتر شیرین پازوکی

متخصص بیهوشی

22

دکتر نوشین رزمی

داروساز

23

دکتر فاطمه سرمدی

متخصص پاتولوِژی

24

دکتر فاطمه صافی

متخصص رادیولوژی

25

دکتر کبری نادی

متخصص رادیولوژی

26

دکتر فرناز کیمیا متخصص رادیولوژی

27

دکتر شادی نوری متخصص رادیولوژی
 

 

کلید واژه ها: پزشکان پزشک روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی بیمارستان طالقانی

آخرین ویرایش۲۴ بهمن ۱۴۰۱