درمانگاه ها

تعداد بازدید:۱۹۰۲

امکانات و خدمات سرپایی بخش زنان و زایمان عبارتند از :

-          کولپوسکپی بیوپسی

 -         بیوپسی اندومتر

-          پولیپکتومی

-          تهیه پاپ اسمیر

-          گذاشتن –برداشتن  IUD

-          کشیدن بخیه

-          ویزیت ومشاوره

نکات:

·        از ساعت 7 صبح  کلیه نوبت ها به صورت حضوری در قسمت  نگهبانی  (درب ورودی)ارائه می گردد

·        همراه داشتن دفترچه بیمه درمانی بیمار در زمان دریافت نوبت الزامی است

·        همراه داشتن شماره ملی جهت دریافت خدمات  درمانی الزامی است.

·        پرداخت وجه در زمان صدور نویت الزامی است.

·        بیمارانی که کارت بیمه تکمیلی دارند لازم است در زمان دریافت  نوبت کارت خود را به صندوق دار ارائه نمایند.

·        به علت ماهیت ویزیت بیماران،حداقل نیم ساعت ،قبل از زمان ثبت شده  در برگه نوبت ،در مکان ویزیت حضور داشته باشید.

·        بیماران محترم هرگونه ابهامی را از واحد نگهبانی   در محل ورودی کلینیک  سئوال نمایند.

 

تماس با کلینیک

·         تلفن تماس کلینیک : 32236648

·         تلفن مستقیم نگهبانی : 32236673

 

 

آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۳۹۷