داروخانه

تعداد بازدید:۱۵۳۹

بسمه تعالی

مسئول فنی داروخانه : دکترنوشین رزمی

انبار دارویی : آقای مهدی عربی

داروخانه : آقای روح ا.. شکری ، خانم 

تلفن داخلی داروخانه : 2036

تلفن داخلی انبار : 2217

تلفن مستقیم انبار دارویی : 32790051

 

خط مشی :

تهیه و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی (مطابق با فارماکوپه بیمارستان) مورد نیاز بیماران سرپائی – بستری

 

وظایف :

1.     پیگیری موارد کمبود دارویی یا کیفیت نامطلوب تجهیزات پزشکی و ...

2.     اجرای دستورالعمل ها

3.     همکاری نزدیک با بخش های مختلف بیمارستان درخصوص تهیه آمار مصرفی مطابق با نسخ بیماران ، تحویل اقلام و کنترل آنها ، همکاری با بیمه های درمانی در جهت بروز کردن قیمت ها مطابق فاکتورهای خرید و همچنین تلاش در جهت کاهش کسورات .

 

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۲