نیروی انسانی

تعداد بازدید:۲۶۵۹

بسمه تعالی

شرح تحصیلات نیروی انسانی

ردیف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

تعداد

 

 

 

1

 

 

 

 

بالاتر از لیسانس

دکترای داروسازی

۲ نفر

دکترای تخصصی رادیولوژی

7 نفر

پزشکان جراح زنان

11 نفر

پزشکان فوق تخصص و تخصص اطفال

5 نفر

دکترای تخصصی آسیب شناسی تشریحی و بالینی

1 نفر

دکترای تخصصی بیهوشی

7 نفر

دکترای عمومی

ـ

فوق لیسانس

5 نفر

کارشناس ارشد پرستاری

  4نفر

 

2

 

 

لیسانس

لیسانس

 133 نفر

فوق دیپلم

51 نفر

کارشناس پرستاری

47

پیراپزشکان

32 نفر

4

زیر لیسانس

دیپلم

46 نفر

زیر دیپلم

66 نفر

 

 

 

 

کلید واژه ها: نفر نفر دکترای نفر دکترای تخصصی دکترای دکترای تخصصی لیسانس دیپلم تخصصی

آخرین ویرایش۲۰ آذر ۱۴۰۲