LDRP

تعداد بازدید:۲۳۸۳

نام سرپرستار : خانم زهره یزدان خواه
 محل بخش : طبقه اول

 تلفن بخش :2078-1024

تعداد تخت فعال:7تخت

زایمان فیزیولوژیک

عملکرد :

1.     امکانات اتاق زایمان فیزیولوژیک : یک تخت زایمان و یک تخت همراه و امکانات رفاهی مانند یخچال ، تلویزیون ، ویدیو ، جکوزی و ... .

2.     در این بخش مادر در شرایطی کاملاً طبیعی و بدون دخالت ماما یا پزشک و در کنار همراه که به اختیار مادر انتخاب می شود مراحل زایمان را سپری می کند .

3.     حضور همراه می تواند عامل مؤثری در کاهش درد مادر باشد که قبل از آن همراه باید در کلاسهای آموزشی دوران بارداری و آمادگی زایمان در کنار مادر آموزشهای لازم را در کنار مادر از مربی بگیرد تا بتواند هنگام زایمان مادر را همراهی نماید و تنفسها و تمرینات ورزشی آرام بخش را به او یادآوری نماید .

4.     استفاده از جکوزی و آرام بخشی گرمای آب نیز یکی دیگر از راههای کمک کننده به پیشرفت تسهیل زایمان می باشد که با استفاده از جکوزی فراهم می شود .

5.     پخش فیلم های آموزشی یکی دیگر از راههای کمک کننده به مادر برای انجام زایمان است که در این مرکز از آن استفاده می شود .

6.     پس از زایمان نوزاد در کنار مادر قرار می گیرد که از موارد مهم برای برقراری و تداوم شیردهی مادر و حمایت روانی مادر و نوزاد است .

از شرایط اساسی برای استفاده از امکانات این مرکز شرکت در دوره های آموزشی آمادگی زایمان است که به طور مرتب و دوره ای در بیمارستان برقرار می گردد

 

زایمان بی درد

عملکرد :

 در این بخش برای کمک به مادر در انجام زایمان از روش بی حسی اپیدورال استفاده می شود که توسط پزشک بیهوشی انجام می گیرد .

امکانات موجود :

پس از زایمان نوزاد در کنار مادر قرار می گیرد و از لحظات حساس در کنار مادر بودن بهره می برد .

در این بخش همراه نیز می تواند در کنار مادر باشد و او را حمایت کند .

کلید واژه ها: LDRP بخش درمانی بیمارستان طالقانی اراک

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۲