تجهیزات پزشکی

تعداد بازدید:۴۴۸۰

واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان آیت ا... طالقانی اراک

مسئول واحد : مهندس الهه بغدادی

تلفن: 

 32776063

داخلی 2103

 

رسالت واحد تجهیزات پزشکی*

انجام موفقیت آمیز فرآیندهای درمانی با وجود سه رکن اصلی درمان که عبارت از فضای فیزیکی مناسب ، نیروی انسانی متخصص و تجهیزات پزشکی کارآمد می باشد ، میسر می گردد.

در چند دهه گذشته که مصادف با شروع استفاده از تجهیزات پزشکی پیشرفته در انجام فرآیندهای درمانی بوده است تجهیزات پزشکی موجود، در مراکز درمانی مدیریت می شد، با افزایش کمی و کیفی نقش تجهیزات پزشکی در فرآیندهای درمانی و نیز پیشرفت تکنولوژی تجهیزات پزشکی در سراسر دنیا نیاز به مدیریت موثر بخش تجهیزات پزشکی در مجموعه های درمانی توسط گروهی شامل افراد متخصص و مطلع از مسائل فنی دستگاه ها احساس گردید.

 

وظایف واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان شامل

حضور فعال در فرآیند نیازسنجی و خرید تجهیزات پزشکی،

ارائه برنامه جهت خریدهای تجهیزات پزشکی و تائید فنی تجهیزات پیشنهادی

آموزش کارکرد و نگهداری دستگاههای پزشکی به کاربران جهت افزایش عمر مفید دستگاهها و بهره برداری صحیح از تجهیزات پزشکی ،

برنامه ریزی و نظارت و یا اجرای عملیات نگهداری پیشگیرانه و کالیبراسیون دستگاهها

برنامه ریزی و نظارت یا اجرای تعمیرات لازم جهت بازگشت دستگاههای معیوب به فرآیندهای درمانی مرکز

و بررسی و اعلام نظر فنی در خصوص اسقاط دستگاههای معیوب غیر قابل تعمیر می باشد.

 

از آنجا که کارکرد صحیح و قابل اعتماد تجهیزات پزشکی در حوزه فرآیندهای تشخیصی و فرآیندهای درمانی در ارتباط مستقیم با سلامت بیمار و کاربر دستگاه می باشد ، اهمیت توجه به مقوله تجهیزات پزشکی به روشنی درک می گردد.

 

اولین مرحله در سیکل گردش کار این واحد نیازسنجی و خرید تجهیزات پزشکی است که با توجه به نیازهای مرکز درمانی انتخاب مناسب تجهیزات با پارامترهای فنی مناسب توسط مسئول تجهیزات انجام می پذیرد و نیز با توجه به رعایت استانداردهای لازم در تولید تجهیزات مورد نظر اعم از

(CE,TUV,FDA) استانداردهای بین المللی

استانداردهای ملی  ( تائیدیه اداره کل تجهیزات پزشکی )

 

ایمنی بیمار وکاربر دستگاه در هنگام استفاده از تجهیزات تامین می گردد .

در انجام خرید مسئول تجهیزات مرکز درمانی به معتبر بودن شرکت فروشنده و خدمات پس از فروش مناسب نیز توجه می نماید تا در صورت بروز مشکلات در آینده از پشتیبانی فنی مناسب برخوردار گردیده و تجهیزات به سرعت بعد از انجام تعمیرات لازم یا تامین قطعات لازم به کارکرد عادی خود در فرآیند درمانی باز گردند

پس از ورود تجهیزات خریداری شده به مرکز درمانی، شرکت فروشنده موظف به نصب و آموزش کارکرد دستگاه به کاربران است که بدین منظور مسئول تجهیزات پزشکی در این فرآیند باید حضور فعال داشته باشد تا در صورت نیاز کاربران به آموزش مجدد یا تغییر کاربرد دستگاه ، نحوه عملکرد دستگاه را به کاربران آموزش دهد و توصیه های مفید در جهت افزایش عمر مفید دستگاه و عدم بروز خطرات ناشی از کاربرد نامناسب دستگاه که متوجه کاربر یا بیمار می گردد را به کاربران ارائه دهد

تجهیزات پزشکی که در مرکز درمانی در حال کار است، نیازمند انجام کالیبراسیون در زمانهای معین جهت اطمینان و اعتماد به دستگاه می باشد . عدم کالیبراسیون به موقع ممکن است موجب ایجاد صدمه و خطر دستگاه برای بیمار یا کاربر گردد لذا مسئول تجهیزات باید در زمانهای لازم اقدام به انجام کالیبراسیون توسط شرکت های تائید شده انجام دهنده کالیبراسیون نماید.

در بیشتر موارد انجام اقدامات بسیار ساده تحت عنوان تعمیرات پیشگیرانه قبل از معیوب شدن دستگاه موجب افزایش عمر مفید دستگاه می گردد،که در این رابطه می بایست راهکاری مناسب جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه ارائه نماید. گاهی اوقات نگهداشتن تجهیزات پزشکی با عمر طولانی و معیوب هزینه نامعقولی را جهت انجام مداوم تعمیرات به مجموعه درمانی وارد می نماید. پس از گذشتن 10 سال خدمات پس از فروش دستگاه تامین قطعات و لوازم مصرفی دستگاه از نظر اقتصادی توجیه ناپذیر می گردد، در این موارد مسئول تجهیزات موظف به اسقاط دستگاه و جایگیزین کردن تجهیزات جدید است.

بدیهی است با مدیریت مؤثر و کارآمد فرآیندهای اداره تجهیزات پزشکی ضمن استفاده بهینه از سرمایه، افزایش کارایی دستگاه ها، ارائه خدمات حائز کیفیت درمانی و میزان هزینه های جاری به حداقل رسیده و صدمات ناشی از کارکرد تجهیزات برای بیمار به حداقل می رسد.

 

اهم فعالیت های واحد تجهیزات پزشکی *

1- نظارت مستمر بر تامین و توزیع وسایل و تجهیزات پزشکی غیر مصرفی مورد نیاز مرکز اعم از تولیدات داخل و یا وارداتی

2- ارائه مشاوره در خصوص انجام خریدهای تجهیزات پزشکی شامل اطلاعات مربوط به شرکتهای سازنده ، کمپانی های خارجی ، تولید کننده ها، وارد کننده ها و تاییدیه های ملی وبین المللی لازم در هنگام انتخاب خرید از نمایندگی های مجازو انحصاری

3- اولویت بندی واخذ پروفرما جهت تجهیزات پزشکی مورد نیاز مرکز

4- انجام پیگیریهای لازم به منظور اخذ حواله کالاهای تخصیص یافته به مرکزو تحویل دستگاههای حواله ای

برنامه ریزی و اجرای برنامه آموزشی جهت کاربران دستگاهها و تجهیزات پزشکی 5-

6- خرید ونگهداری و ذخیره سازی تجهیزات پزشکی مورد نیاز ، جهت رفع نیاز فوری مرکز در مواقع خاص و حوادث غیرمترقبه

- سیاست گذاری جهت خرید تجهیزات پزشکی با تکنولوژی بالا 7

8- خریداری و پیگیری تامین قطعات یدکی و لوازم مصرفی مورد نیاز تجهیزات پزشکی و پیش بینی جهت تامین به موقع آنها

9- نظارت مستمر بر سرویس ونگهداری و تعمیر دستگاهها وتجهیزات پزشکی

-بررسی نیاز های واقعی واولویت بندی بر اساس آن -10

مقایسه و تطبیق در خواستها و دستگاههای موجودو ارسالی از طرف شرکتها-11

- ایجاد بانک اطلاعاتی جامع تجهیزات پزشکی ونظارت بر نحوه عملکرد آن 12

13- عقد قرارداد با شرکتهای تجهیزات پزشکی و پیگیری نحوه انجام مفاد قرار داد ها توسط شرکتها

بررسی ونظارت بر نحوه نصب و راه اندازی دستگاهها -14

15- نظارت بر نحوه آموزش صحیح وکامل دستگاهها و ارائه سی دی آموزشی

- نظارت بر انجام دقیق دوره های نگهداشت دستگاهها طبق جدول زمانبندی 16

- نظارت بر انجام صحیح خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی 17

18- کارشناسی و بررسی وضعیت تعمیرات دستگاهها توسط شرکتهای مختلف و نمایندگی کمپانیهای سازنده تجهیزات پزشکی از نظر کیفیت و قیمت

 

 

دستورالعمل ها و آیین نامه های واحد تجهیزات پزشکی*

 

آیین نامه تجهیزات وملزومات پزشکی

ضوابط مدیریت ونگهداشت تجهیزات پزشکی

ضوابط خرید تجهیزات پزشکی

ضوابط نصب و راه اندازی جایگزینی (اسقاط)

دستورالعمل تامین برق ایمن در موسسات پزشکی

الزامات اساسی (اصول ایمنی و عملکرد ) وسایل پزشکی

MDRدستورالعمل

دستورالعمل انبارش

سنجه های اعتباربخشی درمدیریت تجهیزات پزشکی

کلید واژه ها: واحد تجهیزات پزشکی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی اراک

آخرین ویرایش۲۰ آذر ۱۴۰۲