اورژانس تحت نظر

تعداد بازدید:۳۴۷۲

بسمه تعالی

اورژانس

مسئول بخش : سعیده رحیم زاده

تلفن داخلی:2231

پزشک کشیک : یک نفر در کلیه شیفت ها

تعداد کل کارکنان : 12 نفر کارشناس مامایی ، دو ماما در هر شیفت

خدمات : یک نفردر هر شیفت

منشی : یک نفردر هر شیفت

فضای فیزیکی : اورژانس این مرکز واقع در طبقه همکف بیمارستان با ظرفیت 9 تخت فعال  میباشد که به دو بخش مجزای اورژانس سرپایی و اورژانس بستری تقسیم شده است  .چنانچه برای اولین بار به این مرکز مراجعه نموده اید مستقیما به اورژانس مراجعه نمائید . در آنجا پرسنل مجرب وکاردان به همراه تجهیزات کامل بصورت 24ساعته در هفت روز هفته آماده ارائه خدمات به شما عزیزان می باشد.

بخش اورژانس از نظر فضای فیزیکی دارای  4 اتاق مجزا می باشد که شامل اتاق پزشک ، اتاق ژنیکو لوژی ، اتاق مادر باردار و بخش بستری می گردد .

1- اتاق منشی: تمامی بیماران هنگام مراجعه و پس از هماهنگی با منشی به اتاق تریاژ را هنمایی می شوند.

2-     اتاق تریاژ و پزشک : بیمار  توسط ماما و پزشک ویزیت می شود .

3-     اتاق معاینه : مجهز به یک تخت ژنیکولوژی و یک تخت معاینه می باشد و بیمار از لحاظ مشکلات مربوط به بیماریهای زنان و بارداری مورد بررسی قرار می گیرد .

4-     بخش تحت نظر اورژانس  : مجهز به 6 تخت فعال ، دو دستگاه مانیتورینگ قلب جنین ، سونی کید ، دستگاه نوار قلب بزرگسال ، وسایل ضروری احیاء و ... می باشد و بیمار به مدت حداکثر 12-6 ساعت بستری و تحت درمان قرار می گیرد .

خدمات در حال ارائه عبارتند از : ویزیت مادر باردار و مسائل مربوط به زنان ، NST – EKG-کشیدن بخیه ، انجام تست فرن ، تزریقات 

تجهیزات موجود : 2 دستگاه فتال مانیتورینگ جنین ، دستگاه الکترو شوک ، دستگاه EKG  ، 2 دستگاه سونی کید ، ساکشن ، تجهیزات احیا ، ترالی احیاء بزرگسال و خردسال

عملکرد :

بیماران مراجعه کننده به اورژانس ابتدا توسط ماما و رزیدنت بررسی می گردند و پس از تصمیم گیری به دو صورت تعیین تکلیف می شوند :

1-     سرپایی: بیمار پس از ویزیت ، خدمات را به صورت سرپایی دریافت می نمایید. این بیماران در صورت داشتن تزریقات ، پانسمان ،سوچور، سونداژ ، شستشوی محل عمل و ... به صورت سر پایی  خدمات را دریافت می نمایند.

2-    بستری که خود به دو صورت است:

طبق نظر پزشک برای بیمارانی که نیاز به جراحی یا مراقبت خاصی داشته باشند پرونده دائم تشکیل شده و  پس از انجام اقدامات اولیه به  یکی از بخشهای بستری منتقل می شود.همچنین مادران باردار یا بیمارانی که از پزشک متخصص دستور بستری داشته باشند پس از مراجعه به اورژانس و انجام اقدامات اولیه و تعویض لباس به بخش مورد نظر منتقل می شوند .

در صورتی که بیمار نیاز به مراقبت موقت ، دریافت سرم و تحت نظر بودن داشته باشد در بخش اورژانس سر پایی بستری می شوند تا پس از سیر درمان در زمان کمتر از شش ساعت تعیین تکلیف شوند و در صورت صلاحدید پزشک ترخیص و یا در بخش مورد نظر بستری می شوند .


     بخش اورژانس

 تعداد تخت

 مکان بخش دربیمارستان

 تعداد اتاق

 9 

 طبقه همکف

 4

 شرح خدمات(روند پذیرش بیمار)

 بیمار پس از هماهنگی با منشی به صورت اورژانسی یا نوبتی توسط پزشک ویزیت می شود به صورت سرپایی درمان و در صورت نیاز بستری می شود .

      بیمارانیکه از پزشک متخصص زنان نامه بستری داشته باشند

 کادر درمانی

 پزشکان دستیار زنان و کارشناس مامایی

 

 

کلید واژه ها: اورژانس تحت نظر بخش درمانی بیمارستان طالقانی اراک

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۲