جراحی

تعداد بازدید:۱۵۳۲

مسئول بخش : خانم زهره اله وردی

تعداد تخت : 31تخت

تلفنهای داخلی:   2222


اعمال و مراقبتهای انجام شده در بخش :

 حامله های تحت نظر:

1. حامله های پره ترم بعد از قطع شدن درد زایمانی 2- حامله های دیابتیک3- حامله های مبتلا به پره اکلامپسی خفیف4- IUGR 5- کاهش یا افزایش AFI 6- حامله های پیلونفریت 7- حامله های مبتلا به بیماریهای داخلی ،جراحی و ... 8- هایپرامیویی

2. غیر حامله های تحت نظر

 1- سقط ها :  تهدید به سقط ، سقط ناقص ، سقط فراموش شده ، Blighted ovum ، سقط عفونی

 2- آبسه های بارتلن با درمان داروئی

 3- درد شکمی (PID ، کیست تخمدان،EP  و...)

جراحی ها :

     1- TAH - TVH

        2- APR

        3- لاپاراتومی:   سیتکتومی ، EP ، میومکتومی

        4- D&C تشخیصی و درمانی

        5- کورتاژ

        6- خارج کردن IUD 

        7- پولیپکتومی 

        8- تخلیه آب باز لگن

        9- سایر عمل های جراحی زنان

مسئولیتها :

1- مسئول بخش : مسئول هماهنگی و رسیدگی به امور بخش ، نظافت بخش و درخواست دارو و تجهیزات از انبار و داروخانه و انعکاس مشکلات بخش به مقام بالاتر- همراهی در ویزیت پزشکان ،چک پرونده های بیماران و نظارت بر کار پرسنل اعم از پرستار ، ماما ، کمک بهیار ، خدمات ، منشی بخش ، تقسیم کار ، چک ترالی اورژانس ، نوشتن برنامه ماهیانه کل پرسنل نوشتن دفتر گزارش در پایان شیفت .

2. استاف بخش : در صورت عدم حضور مسئول بخش وظایف او را انجام می دهد و در موارد دیگر کمک وی می باشد ،گزارش نویس و پیگیری ها .

3. پرستار مسئول OR  و ادمیت و تزریق دارو : تحویل بیمار به اتاق عمل و دریافت آنها از اتاق عمل ، پذیرش بیمارانی که تازه بستری شده اند و دادن داروها در ساعت روتین و مقرر .

4. پرستار مسئول I/O وv/s : مسئول اجرای سرم و ثبت تزریقات مختلف بیماران و گرفتن چارتv/s ، خونگیری در ساعات مختلف غیر ساعت روتین که نمونه گیر آزمایشگاه انجام می دهد.

5. کمک بهیار : انتقال بیماران به OR ، سونوگرافی ، رادیوگرافی ، مراکز دیگر جهت مشاوره و غیره ، تمیز و اسکراب کردن تختها  تعویض ملحفه و لباس بیماران ، تقسیم غذا - تحویل دادن و گرفتن ملحفه ها از رختشویخانه ، تمیز و ضد عفونی کردن تجهیزات پزشکی مثل فشار سنج و سونی کید و ... .

6. خدمتکار: نظافت بخش ، دستمال کش و ضد عفونی کردن لاکرها و ضد عفونی کردن و تمیز کردن سرویس های بهداشتی ،حمل ونقل بیماران از OR با برانکارد .

7. منشی و تنظیم برگه های پرونده های بیماران براساس استاندارد - دادن آمارهای مختلف به واحد بایگانی - اقدامات مربوط به ترخیص بیماران

کلید واژه ها: جراحی بخش درمانی بیمارستان طالقانی اراک

آخرین ویرایش۲۰ آذر ۱۴۰۱