رختشویخانه

تعداد بازدید:۱۰۱۹

بسمه تعالی

تلفن داخلی:2203

لنژری(رختشویخانه):

وظیفه کلی : شست و شـوی انواع مختلف شان - گان جراحـی- ملحـفه- روتختـی- پتو- روبالشـی – انـواع پیش بند پلاستیکی

مراحل انجام کار: شستن لباس ، خشک کردن ، اتو کردن و فرستادن به CSR.

نیروی انسانی:

پرسنل این بخش به صورت 24 ساعته مشغول به کار هستند.

آخرین ویرایش۱۰ مرداد ۱۳۹۷