اتاق زایمان

نام سرپرستار : خانم فریبا سعادتمند
 محل بخش : طبقه اول

 تلفن بخش :2286-2116

 

تعداد تخت فعال :  (11 عدد لیبر ،5 عدد زایمان)

 

نوع بیماران بستری در بخش زایمان :

1)      مادرانی که برای زایمان مراجعه می کنند و بستری می شوند .

2)     مادرانی که مشکل در بارداری دارند و باید تحت مراقبت باشند .

3)    برخی بیمارانی که نیاز به سزارین اورژانس دارند .

 

عملکرد های بخش زایمان:

1)      زایمان فیزیولوژیک

2)     زایمان بیدرد

3)    زایمان طبیعی

4)    گرفتن NST

5)     مانیتورینگ مرکزی

 

آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۴۴۷