آشپزخانه

تعداد بازدید:۱۰۲۶

بسمه تعالی

شرح وظایف و مسئولیت آشپز :

1. پیش بینی ، برآورد و گزارش مقدار و نوع مواد اولیه غذایی متناسب با برنامه تنظیمی و احتمالاً تهیه آنها .

2. دریافت و آماده کردن مواد اولیه غذائی جهت پخت و تهیه غذاها و خوراکیها .

3. پخت و تهیه انواع غذاها ، سالاد ، دسر و سایر خوراکیها طبق برنامه تنظیمی .

4. نظارت بر کار کمک آشپزان در تهیه مقدمات پخت و آماده کردن خوراکیها از قبیل پاک کردن و خرد کردن سبزیجات ، گوشت ، حبوبات و احتمالاً سرخ کردن و پختن بعضی از مواد اولیه و غذاهای ساده و معمولی بمیزان و مقدار معین و صدور دستورات لازم .

5. راهنمائی آشپزان طبقه پائین در شستشو و نظارت لوازم وسایل آشپزخانه و ظروف با مراعات اصول بهداشت و حمل و نقل مواد اولیه و سایر وسایل .

6. گزارش مرتب چگونگی وضع آشپزخانه .

7. انجام سایر امور مربوطه بر طبق دستور مقام مافوق .
 

کمک آشپز

شرح وظایف و مسئولیتها تحت عنوان کمک آشپز :

1. پاک کردن ، خرید کردن و شستشوی مواد اولیه غذائی نظیر سبزیجات ، گوشت ، حبوبات ، میوه ها طبق دستور.

2. جمع آوری و ترتیب مواد غذایی وسایل و لوازم آشپرخانه .

3. حمل و نقل و ترتیب مواد غذایی ، وسایل و لوازم آشپزخانه .

4. کنترل درجه حرارت یا شعله اجاق و روشن و خاموش کردن آنها .

5. سرخ کردن و پختن بعضی از مواد اولیه غذائی نظیر سیب زمینی ، گوشت ، حبوبات طبق دستور .

6. پختن و تهیه بعضی از غذاها و دسرهای ساده و معمولی طبق دستور .

7. انجام سایر امور مربوطه بر طبق دستور مقام مافوق

 

آبدار آشپزخانه

شرح وظایف و مسئولیتها تحت عنوان آبدار آشپزخانه :

1. نظارت و تمیز کاری کلیه واحدهای بیمارستان طبق اصول و ضوابط تعیین شده .

2. تمیز و شتشوی کرکره ها ، پنجره ها و درب ها .

3. جـارو کردن و نظافت کف پوشهـای کلیه واحدهـای ، راهروها ، پله ها ، آسانسورهـا و سایر قسمتهـای وابسته به بیمارستان .

4. گردگیری ، شستشو ، براق کردن کلیه مبلمان بیمارستان .

5. تمیز کردن دیوارها و چراغها .

6. شستشو ، نظافت و ضدعفونی کردن کلیه سرویس های بهداشتی بیمارستان .

7. انجام سایر امور مربوط به نظافت و تمیزداری بیمارستان و خودداری از خدماتی که با تمیزداری ارتباطی ندارد .

8. تحویل کلیه قسمتها به شیفت بعد در وضع مناسب و تمیز شده .

9. جمع آوری و حمل زباله از اتاق بیماران و سایر واحدها به محلی که بعداً جهت سوزاندن و یا حمل ، انتقال داده می شود .

10. تمیز کردن وسایل در پایان هر شیفت و نگهداری در محل مخصوص وسائل مربوطه در هر واحد .

11. گزارش مشاهدات در مورد نقائص و یا خرابی ساختمان به مسئول خدمات عمومی .

12. بستن و خاموش کردن شیر آب و چراغهای روشن در قسمتهائی که مورد استفاده نیست .

13. رعایت اصول بهداشتی شخصی مانند کوتاه نگهداشتن ناخنها و پوشیدن دستکش و لباس مخصوص کار و شستشوی دست و صورت در پایان کار .

14. صرفه جوئی در مورد مواد مصرفی و حفظ و نگهداری وسائل کار .

 

آخرین ویرایش۰۷ مرداد ۱۳۹۷